Fler sjukhusbyggnader finansierade med gröna obligationer

Det är nu klart att ytterligare fyra vårdbyggnader delvis finansierats av gröna obligationer. Finansieringen avser tre byggnader vid Södersjukhuset och en byggnad vid Danderyds sjukhus. De aktuella byggnaderna är färdigställda och uppfyller högt ställda hållbarhetskrav.

Region Stockholm blev 2014 landets första landsting som emitterade en grön obligation och har i dagsläget 15,1 miljarder kronor utestående i gröna obligationer. Genom att ge ut en grön obligation garanterar regionen att de projekt som finansieras av obligationen uppfyller högt ställda hållbarhetskrav. I gengäld kan regionen låna pengar till en lägre ränta av miljömedvetna investerare. 

I de strategiska investeringarna som har genomförts på senare år har hållbarhetsarbetet lyfts till en högre nivå. 

– Vi gick in med den höga ambitionen att certifiera våra fastigheter enligt MIljöbyggnad Guld. Det lyckades vi med! Vi har också tre år i rad varit i final i Årets Miljöbyggnad, och vunnit en gång. Att klara kraven enligt Miljöbyggnad är en del av det ramverk som gör det möjligt för regionen att ge ut gröna obligationer, säger Petra Hansson, miljösamordnare på Locum.

Locums utbyggnad av Södersjukhuset har finansierats med gröna obligationer på sammanlagt 1,250 miljarder kronor. Byggnationen har omfattat en behandlingsbyggnad, en vårdbyggnad och en försörjningsbyggnad. Vid Danderyds sjukhus har en akutvårdsbyggnad uppförts och den delfinansieras med 750 miljoner kronor i gröna obligationer.

– Det görs stora investeringar och ombyggnationer inom både vården och kollektivtrafiken i Region Stockholm för att möta invånarnas behov. Detta måste ske på ett hållbart sätt där arbetet med gröna obligationer är en viktig del för finansieringen. Vi märker ett stort intresse för regionens gröna investeringar och vid utgivning av gröna obligationer är det tydligt vilka miljöprojekt pengarna går till, vilket ger oss konkurrensmässiga villkor, säger Victoria Björklund, projektledare på SLL Internfinans.

Tidigare har regionen emitterat gröna obligationer i samband med byggnationer vid Södertälje sjukhus, på Huddinge sjukhusområde och NKS. 

 

Frågor och svar:

GRÖN OBLIGATION HUR GÅR DET TILL? Regionen lånar pengar genom att emittera en grön obligation. En eller fler banker hjälper till att hitta investerare. Pengarna används till att finansiera projekt med en konkret miljönytta. 

HUR MYCKET LÄGRE BLIR RÄNTAN? Ett räkneexempel: En grön obligation på en miljard kronor med en löptid på sju år. Räntan är 0,27% vilket uppskattas till 0,02% lägre på grund av det var en grön obligation. Det betyder en besparing på 1,4 miljoner kronor för regionen.

KAN JAG SOM PRIVATPERSON KÖPA? Nej, men det går att spara i en grön obligationsfond eller i en pensionsförsäkring som investerar i gröna obligationer.