Möt Robert - praktikant byggprojektledning

Robert Hofmeijer har snart gjort sin tre månader långa projektledarpraktik på Danderyds sjukhusområde. Han lockades av möjligheten till ett omväxlande och kreativt arbete och såg utbildningen som ett naturligt steg för att fortsätta utvecklas. Nu drömmer han om att göra skillnad på riktigt och arbeta med avdelningar inom sjukvården där de mest behövande patienterna vårdas.

Robert_Hoffmeijer_red_700px.jpg

Bildtext: Robert Hofmeijer, praktikant på Locum.

Vad gjorde du innan du började studera till byggprojektledare?

Innan jag påbörjade utbildningen till byggprojektledare på Newton yrkeshögskola arbetade jag som installatör för värmepumpar. Jag har arbetat som både arbetsledare och projektledare tidigare och såg den här utbildningen som ett naturligt steg för mig att fortsätta utvecklas i mitt yrkesliv.

Intressant! Men vad är det då som lockar i projektledarrollen?

Framförallt att det är ett omväxlande arbete, men även att jag behöver vara kreativ och arbeta målfokuserat under eget ansvar. Dessutom är möjligheten till kompetensutveckling inom branschen inspirerande.

Vad behövs för att lyckas i projektledarrollen? 

För att lyckas i ett projekt så behöver man ha en god kommunikativ förmåga, tycka om planering och struktur och ha ett stort engagemang i projekten för att uppnå ett bra resultat.

Sjukhus är stora och teknikintensiva fastigheter. Vad lockade att göra praktik på Locum?

Det är otroligt spännande att få ta del av arbetet bakom kulisserna på ett sjukhus som man normalt sett inte besöker så ofta. Det lockade att få en inblick och vara en del av det viktiga arbete som utförs. Jag har fått en djupare förståelse om det komplexa och meningsfulla uppdrag som utförs i vårdfastigheterna för att de ska fungera dygnet runt, året runt.

Vi brukar säga att vårt arbete är viktigt på riktigt. Vilket projekt känns meningsfullt för dig att arbeta med?

Nu när jag gjort praktik på sjukhus och fått en inblick i arbetet här, så skulle det vara ett privilegium att arbeta med de avdelningar inom sjukvården där de mest behövande patienterna vårdas. Att arbeta med något meningsfullt och göra skillnad på riktigt är en drivkraft för ett stort engagemang.

Vad har du fått göra under din praktiktid?

Praktikens syfte är att jag ska få en så bred förståelse som möjligt inom verksamhetens olika områden. Tillsammans med min handledare har jag tagit fram en planering som vi löpande stämt av och parallellt har jag bistått kollegor i olika uppgifter. 

Och nu är vi nyfikna, hur har din tid hos Locum varit?

Jag har mött otroligt kompetent personal som arbetar efter tydliga strukturer och är imponerad av de inarbetade arbetsmetoderna här. Mina kollegor har visat ett stort engagemang och alltid tagit sig tid för mina frågor och bidragit till min kompetensutveckling. Det har jag uppskattat jättemycket! Det har varit en enormt lärorik tid som jag kommer att ta med mig ut i arbetslivet. 

Publicerad: 21 maj 2021