locum.se

Visualisering av realtidsdata effektiviserar fastighetsdriften

Vi vill ta vara på de möjligheter digitaliseringen erbjuder och är ständigt nyfikna på nya lösningar som förenklar och förbättrar. Ett exempel på det är ett pågående pilotprojekt på Norrtälje sjukhus där vi på ett nytt sätt nyttjar visualisering av realtidsdata för att effektivisera fastighetsdriften. Här får vi ta del av vad som är nytt och smart med projektet.

Projektledare Marie-Christine Rudbäck svarar på några frågor om det digitala pilotprojektet.

Vad handlar projektet om? 

Det strömmar stora mängder data i våra fastigheter från system som till exempel hanterar  ventilation, värme, kyla, el och rumsklimat. Med hjälp av ett nytt sensordatasystem för visualisering och analys nyttjar vi nu befintlig data på ett nytt sätt vilket ger flera fördelar för fastighetsdriften. I dagsläget är det inte så vanligt att jobba på det här sättet i vår typ av fastigheter och det finns därmed en stor potentiell nytta med att på sikt nyttja pilotens lösning på bred front.

sif3_1200x700_210414.jpg
Bild: Marie-Christine Rudbäck, projektledare för piloten

Vilka är de främsta fördelarna med den nya lösningen?

Med hjälp av visualisering av realtidsdata kan vi nu snabbt och enkelt få en övergripande bild över hur våra fastigheter mår och agera utifrån det. Tack vare att systemet nyttjar ny teknologi och flera olika datakällor parallellt ger det möjlighet att arbeta med allt större datamängder. Vi får samtidigt hävstång på data som vi redan har genom att informationen nyttjas bättre och mer effektivt. Och självklart har vi beaktat säkerheten för datahanteringen.

Kan du ge något konkret exempel på hur den dagliga fastighetsdriften förbättras? 

Vi blir mer snabbfotade i det dagliga arbetet tack vare bättre koll på hur fastigheten mår och snabbare indikation på driftstörningar och avvikelser. Den stora mängden historisk data ger oss också statistiska beslutsunderlag för mer fininställda gräns- och larmvärden. Vi effektiviserar och optimerar på så sätt driften av våra livsviktiga fastigheter på både kort och lång sikt. 

Vad händer här näst i pilotprojektet?

Resultatet för pilotprojektet i Norrtälje ser hittills mycket lovande ut. Nästa steg är att koppla ännu fler datakällor och system till sensordatasystemet och sedan kan utvärderingen avseende affärsnyttan starta. Det är viktigt för oss att hitta en lösning som enkelt kan skalas upp för flera sjukhusområden, avslutar Marie-Christine. 

Sensordatasystem Översiktsvy.PNG

Sensordatasystem Analysvy.PNG
Bilderna ovan visar exempel på grafer från sensordatasystemet som installerats i pilotprojektet.

Publicerad: 12 april 2021