Engagemang och samarbete för minskad energiförbrukning

- Stort engagemang, kontinuitet och samarbete. Det är framgångsfaktorerna i arbetet med att minska energiförbrukningen i vårdfastigheten Södersjukhuset. Även under 2021 har vi trots pandemin lyckats fortsätta trenden, berättar Patrik Bergman, teknikförvaltare på Locum.

 

Hela tiden sedan jämförelseåret 2011 har det gått åt rätt håll på Södersjukhuset och 2021 hamnade siffran på en minskning med 18 procent jämfört med basåret 2011. Fastigheten Södersjukhuset sticker ut tillsammans med bland annat Nacka sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus när det gäller fastighetsbeståndets energianvändning. Motsvarande siffra ligger för samtliga förvaltningsobjekt på en minskning på 12 procent, vilket når det uppsatta målet på 10 procent för 2021.

– Grunden är att göra en energikartläggning för att identifiera var bristerna finns. Sedan gäller det att arbeta systematiskt runt anläggningen och med alla system som drar energi som värme, ventilation, kyla och avfuktning. Vi tittar också på belysning och vårdverksamhetens elförbrukning, säger Patrik, som lägger sin egen energi på förvaltningen av Södersjukhuset.

Patrik_700pxl.jpg

Bildtext: Patrik Bergman lägger sin energi som teknikförvaltare på förvaltningen av Södersjukhuset.


Många och systematiskt utförda åtgärder ger resultat

Hur kommer det sig att man lyckats så bra just på Södersjukhuset?

I det lokala teamet jobbar Locums teknikförvaltare och driftcontrollers kontinuerligt tillsammans med driftentreprenörens driftingenjör och driftpersonal för att hitta effektiva lösningar, åstadkomma både stora och små förbättringar och för att hantera de komplexa tekniska systemen på daglig basis.

– Alla vi tillsammans utgör en bred kompetens och när vi lyckas skapa rätt engagemang kan vi åstadkomma mycket. Vi behöver både optimera, alltså trimma befintlig anläggning, och investera i bättre teknik, framhåller Patrik.

Några konkreta exempel på aktiviteter i befintliga hus är att fortsätta byta ut belysning till energisnål LED, att investera i värmeåtervinning i ventilationsaggregaten, att sätta värmeavvisande film på fönsterrutor och se till att det finns persienner för att minska värmeinstrålningen.

- När vi renoverar lokaler tittar vi också på energiåtgärder tillsammans med byggprojektet samt nyttjar expertisen hos våra in-house-specialister på olika tekniska system. Det är viktigt att jobba in drifterfarenheter när vi bygger och underhåller. Min bild är att i detta skede skapar vi den viktigaste grunden för en hållbar energiförbrukning. 

Nya byggnader är energieffektivare

– Nybyggda hus är mer energieffektiva. På Södersjukhuset är den nya vårdbyggnaden (Byggnad 72) ett bra exempel. Huset byggdes med smarta nya lösningar, utvalda moderna material och bättre utrymmen. Samtidigt rev vi gamla mindre energieffektiva lokaler.

Den nya vårdbyggnaden utsågs till Årets Miljöbyggnad av Sweden Green Building Council, där energieffektiviteten är ett kriterium.

– Vi har nått framgång för att vi jobbat kontinuerligt och tillsammans med alla delar, vi har gnetat på och vi har helt enkelt gjort allt rätt under en längre tid.  Och vi är styrkta i uppfattningen att energiåtgärder och underhållsåtgärder behöver integreras i hyresgästprojekten så att vi kan bygga kostnadseffektivt och samtidigt minimera den tid vi stör vårdverksamheten.

Locum interna expertstöd driver också på arbetet.

– Som energicontroller är jag ett stöd för de lokala förvaltarteamen. Jag bidrar med erfarenhetsutbyte mellan förvaltningsområdena, kompetens kring energioptimering, energiuppföljning samt teknikstöd i samarbete med övriga specialister, förklarar Gunnar Ericsson, energicontroller på Locums enhet för hållbarhet.

Nyfiken på Locums hållbarhetsarbete?

Ta del av vår hållbarhetsrapport och vårt nyhetsflöde med hållbara nyheter