Kompetensbaserad rekrytering grunden till ett jämställt bolag

Samhällsnyttan. Ett ovanligt akademiskt orienterat fastighetsbolag. Tidigt fokus på att skapa balans mellan män och kvinnor. Det är några av förklaringarna bakom dagens goda siffror för jämställdheten på Locum.

Sarah_20220422_9081_700pxl.jpg
Bild: Sarah Stureson, HR-partner

På totalen är vi verkligen jämställda. Idag är 48 procent av de 265 medarbetarna kvinnor och 52 procent män. Och ledningsgruppen består av 3 män och 4 kvinnor. Men vi har också utmaningar att jobba med, säger Stina Rahmberg Dahl, HR- och kommunikationsdirektör på Locum.

Locum har under många år arbetat aktivt för att skapa en jämn könsfördelning. Jämfört med hela fastighets- och byggbranschen visar bolaget verkligt goda siffror. Andelen chefer som är kvinnor har till exempel ökat stadigt. 2012 var andelen kvinnliga chefer 45 procent. Idag har det till och med tippat över till kvinnornas fördel, då det enligt företagets Hållbarhetsrapport 2021 fanns 13 kvinnliga och 10 manliga chefer vid årsskiftet 2021/2022.

Kompetensbaserad rekrytering

 – Fläckvis ser vi dock lite obalans i könsfördelningen inom vissa avdelningar, enheter eller på vissa positioner. Självklart behöver vi adressera det, men grunden är som alltid en kompetensbaserad rekrytering, förklarar Sarah Stureson, HR-partner på Locum.

Hon menar dock att läget känns stabilt och att ett jämställt förhållningssätt mer och mer sitter i väggarna. Nu gäller det att hålla i bland annat genom att fortsätta kartlägga hur det utvecklar sig och agera på avvikelser.

Inom Locum ser medarbetarna en jämställd organisation som självklar. Stina har ofta hört det från personer som gått vidare i karriären.

 – När jag träffar på tidigare medarbetare som bytt jobb inom samma bransch säger de ofta att de inte förstod hur jämställt det var på Locum. De märker en stor skillnad mot hur det kan vara i fastighets- och byggbranschen i övrigt.

Samhällsnyttan lockar

 – Vårt uttalade fokus på samhällsnytta och hållbarhet samt krav på hög akademisk utbildning tror vi är några av anledningarna till att vi lockar ovanligt många kvinnor att söka jobb hos oss, säger Sarah.

Locum erbjuder ett utmanande och spännande arbete i en verksamhet som ständigt utvecklas, med kompetenta och inspirerande kollegor, kontinuerlig kompetensutveckling och goda möjligheter till balans mellan arbete och fritid.

 – Det gör att vi lockat till oss personer med jämställda värderingar, menar Stina. 

Mångfald utmanar

Idag kartlägger Locum sju olika diskrimineringsområden. Ett område där man också lyckas bra är medarbetarnas spridning i ålder. Däremot finns utmaningar när det gäller etnisk mångfald - här står det klart att bolaget inte speglar samhället i stort.

 – Vi är medvetna om det och hoppas att vi framöver ska få allt fler sökanden med bredare bakgrund till våra tjänster.

Nyfiken på Locums hållbarhetsarbete? Ta del av vår hållbarhetsrapport.

Publicerad: 7 juni 2022