Det här gör vi för att minska energianvändningen

Locum jobbar sedan många år intensivt med att minska energianvändningen i vårdfastigheterna. Det har gett goda resultat. – Vi fortsätter det systematiska arbetet med energieffektivisering och vi kommer alla att behöva göra ännu mer för att nå klimatmålen, säger Fredrik Tillberg, energistrateg på Locum

Fredrik_700px.jpg

Bildtext: Fredrik Tillberg är energistrateg på Locum.

Energieffektivisering handlar bland annat om att installera solskydd som minskar kylbehovet i verksamheterna och byta belysning och installera närvarostyrd belysning. Andra exempel är att tilläggsisolera vindsutrymmen, sänka drifttider för ventilationsaggregat och installera effektivare fläktar och pumpar, optimera ventilationen samt återvinna energi. Det är också viktigt att göra bra val i samband med ombyggnationer. I Locums uppdrag ligger också att hjälpa vårdens medarbetare med kunskap, inspiration och konkreta tips så att vården kan bli mer energieffektiv.

Lokala energiplaner med konkreta åtgärder ger resultat

– Varje år upprättar vi en energiplan för varje fastighet. Den utgår från den övergripande målnivån och innehåller förutom lokala energimål, historiskt utfall och prognos också kommande åtgärder och händelser som påverkar energianvändningen för varje fastighet. Energiplanen följs upp varje månad, berättar Fredrik Tillberg, energistrateg på Locum och en av våra experter bakom energikampanjen Energismart på jobbet.

Det här sättet att arbeta systematiskt ger resultat.

Hela tiden sedan jämförelseåret 2011 har det gått åt rätt håll och 2021 hamnade minskningen på 12 procent för hela fastighetsbeståndet. Några fastigheter där minskningen varit ännu högre är Södersjukhuset, Nacka sjukhus, S:t Görans sjukhus och Södertälje sjukhus, berättar Fredrik.

Grunden är att göra en energikartläggning för att identifiera var bristerna finns.

Sedan gäller det att arbeta systematiskt med alla tekniska system som drar energi som värme, ventilation, kyla och avfuktning. Vi tittar också på belysning och vårdverksamhetens elförbrukning, säger Patrik Bergman, teknikförvaltare på Locum som lägger sin egen energi på förvaltningen av Södersjukhuset.

Patrik_700pxl.jpg

Bildtext: Patrik Bergman, teknikförvaltare, är en del av teamet för Södersjukhuset.

I de lokala teamen jobbar Locums teknikförvaltare och driftcontrollers kontinuerligt tillsammans med driftentreprenörens driftingenjörer och energisamordnare för att hitta effektiva lösningar, åstadkomma både stora och små förbättringar och för att hantera de komplexa tekniska systemen på daglig basis.

Exempel på några konkreta åtgärder är:

  • Byten till mer energieffektiva fönster
  • Byten till LED-belysning.
  • Driftoptimering, anpassning och byten av tekniska installationer
  • Energimässigt bra val vid ny- och ombyggnationer
  • Kommunikation till hyresgästen

Fakta

100 % förnybar el

Sedan 2008 upphandlar Locum förnybar el enligt Naturskyddsföreningens märkning för Bra Miljöval el. Det innebär att all el ska komma från vind- och vattenkraft.

Resurseffektiv energianvändning inom Region Stockholm

Inom Regionen ska fastighetsbeståndets energianvändning vara resurseffektiv och bidra till minskad klimatpåverkan och stark ekonomi.

Verksamhetsenergins andel

I äldre byggnader (medeltal) – 40 %
I nya byggnader (medeltal) – 60 %

LED-lampor sparar el

LED-belysning kan spara upp till 80 procent av elenergin.

Publicerad: 24 oktober 2022