5G-teknikens möjligheter för oss och våra hyresgäster

Region Stockholm testar sedan 2021 hur avancerade 5G-tjänster kan användas inom olika områden. Locum deltar i det arbetet med fokus på hur 5G-tekniken kan effektivisera fastighetsdriften och bidra till ökad säkerhet i fastighetsinstallationer och fastighetsövervakning. Något som är till nytta både för oss och våra hyresgäster.

5G-tekniken är här för att stanna. Det märker vi inte minst på våra mobiltelefoner som numera har uppgraderade abonnemang med 5G, förutsatt att mobiltelefonen är förberedd för 5G. Några fördelar med 5G jämfört med 4G är bland annat högre hastighet för dataöverföring, kortare svarstider, möjlighet att kryptera data, högre antal anslutna enheter per yta, energieffektivare teknik för batteridrivna produkter och att kunna skräddarsy virtuella nätverk. 5G-teknikens fulla potential når vi dock inte förrän alla funktioner har implementerats av mobiloperatörerna, vilket kommer att ta något år till.

Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum berättar om möjligheter med 5G-tekniken för oss och våra hyresgäster och om slutsatser från två genomförda tester.

Thomas_Ahlberg_2.jpg

 

 

 

 

 

 

 


Bild: Thomas Ahlberg, teknikchef på Locum

Hur har Locum testat 5G-tekniken och vad ser vi för fördelar?

–  Vi har genomfört två tester av 5G. I det ena fallet undersökte vi hur vi kan nyttja möjligheten att hantera stor bandbredd, det vill säga hög kapacitet för dataöverföring. I testet läste vi via en surfplatta in stora och tunga 3D-modeller av en byggnad med en programvara som används i projektet ny vårdbyggnad vid Danderyds sjukhus. Testet föll väl ut då 3D-modeller gick att hantera utan hack eller fördröjning. 5G-tekniken ger oss på detta sätt möjlighet att arbeta mer mobilt ute i fastigheterna både i byggprojekt och under förvaltningsskedet, berättar Thomas.

–  I det andra fallet använde vi 5G-tekniken till sensorer som mäter inomhusklimatet, till exempel temperatur och relativ luftfuktighet. Det vi testade var att se hur dataöverföringens tider kan kortas ner. Med kortare ledtider i en hel kedja så får vi nya möjligheter att använda realtidsinformation från olika källor till exempelvis automatisk analys och styrning av fastighetsfunktioner, säger Thomas.

– På sikt vill vi också testa hur vi med hjälp av 5G-tekniken kan dela upp datanätet i mindre delnät, så kallade virtuella nät. Det gör att vi kan bygga säkra delnät för olika typer av dataöverföringsbehov, fortsätter Thomas.

DQ6Q8720_5G_teknik.jpg

Slutsatserna från de tester vi genomfört är att 5G-tekniken kan vara till nytta både för oss som fastighetsförvaltare och för våra hyresgäster inom vården. Vi får förbättrade möjligheter att analysera och utveckla fastighetsdriften och våra hyresgäster kan enklare och tydligare få del av den data de behöver för att kunna bedriva vård i absoluta framkant. En hyresgäst kan till exempel enklare ta del av data som vi normalt endast har för att styra fastigheten, men som de har nytta av för sin verksamhet.  

5G-tekniken är också en viktig motor i utvecklingen av tjänster för optimerad fastighetsdrift som bygger på tekniker som Augmented reality och Virtual reality. Något vi ser möjligheter med på sikt.

Ser du några nackdelar med 5G-tekniken?

En nackdel är kostnader för installationer eftersom vi behöver bygga ny infrastruktur för att klara det frekvensband* som 5G kräver för att uppnå sin fulla potentiella kraft. Vi kan även få 5G i befintlig infrastruktur och frekvensband där 3G och 4G finns idag, men då förlorar vi många av de fördelar med 5G som vi strävar efter, avslutar Thomas.

Vi fortsätter att testa och utvärdera 5G-tekniken. Just nu skrivs en slutrapport för de ovan beskrivna testerna. Parallellt med det gör vi en förstudie för ett nytt 5G-test under 2023, denna gång med tekniker för Augmented och Virtual reality i fastighetsdrift.

För mer information

Se Region Stockholms film som presenterar de tre delprojekten för test av avancerad 5G-teknik. I slutet av filmen presenteras kortfattat det delprojekt där Locum deltar. Till Region Stockholms webbsida.

Om 5G-teknik

5G är en teknik som jämfört med 4G kommer öka överföringshastigheten för data, korta svarstiderna och ge ett kraftfullt bredband. Mer information om 5G om vilka möjligheter det medför finns bland annat här (till PTS webb).

*Frekvensband: Mobila kommunikationstekniker går på olika frekvensband där ett högre frekvensband generellt har större kapacitet än ett lägre. De mobila inomhusnät som finns på regionens sjukhus klarar kommunikation i frekvensspannet 380 MHz – 2600 MHz vilket är anpassat för dagens Rakel samt 2G, 3G och 4G. Det publika frekvensbandet för 5G är 3500 MHz vilket kräver en ny infrastruktur om det ska in på regionens sjukhus. Det finns dock ett så kallat 5G-light på frekvensbandet 1800 MHz som vi kommer att kunna ta del av i vår befintliga infrastruktur. Denna light variant av 5G kommer inte att innehålla delar av de fördelar med 5G som beskrivs ovan.

Publicerad: 3 maj 2023