Återbruk av operationsmoduler

Intresset för återbruk i byggprojekt har ökat i hela branschen de senaste åren. Locum har tagit initiativ och genomfört både större och mindre återbruk. Nu senast har tidigare inköpta operationsmoduler flyttats från ett sjukhusområde till ett annat och därmed löst evakueringsutmaningar på två olika ställen.

operationsmoduler_700x374px.jpg

Bildtext: Operationsmodulerna på Södersjukhuset lyfts iväg för vidare transport till Löwenströmska sjukhuset.

I mitten av september flyttades åtta stycken operationsmoduler från Södersjukhuset till Löwenströmska sjukhuset. Transporterna av modulerna skedde nattetid flera dygn i rad för att kunna ta sig fram säkert och smidigt och inte hindra annan trafik. Även demonteringen och montering inom sjukhusområdena är i sig ett komplext logistiskt pussel med många hänsynstaganden till flöden med ambulanser och annan trafik, patienter och besökare.  

 Syftet med den nya placeringen vid Löwenströmska är göra det möjligt för vår hyresgäst att bedriva sin operationsverksamhet som vanligt medan vi arbetar med de ordinarie lokalerna, säger Hans-Göran Tranberg, projektledare med bland annat Löwenströmska sjukhuset som arbetsplats.

Operationssalarna i Byggnad 01 ska rustas upp samtidigt som en vattenskada åtgärdas.

 

Locum köpte in modulerna och de monterades på plats vid Södersjukhuset på en stålkonstruktion sommaren 2018. Stora om- och tillbyggnader genomfördes vid sjukhuset under slutet av 2010-talet och behov uppstod av att evakuera operationsverksamheten vid Dagkirurgiskt Centrum (DKC).

Återbruk prioriterat

 Vi på Locum prioriterar återbruk där så är möjligt. Inom bolaget har vi en intern app, Locum Market, där vi kan dela överblivet material och utrustning mellan sjukhusområdena, säger Tove Hesslow, miljöcontroller Bygg på Locum.

Exempel på material som sorterats ut för återbruk finns belysningsarmaturer, badrumsinredning, kontorsmöbler och vårdrumspaneler. Även ett mer udda objekt – en skyway – har tidigare flyttats från Södersjukhuset till Danderyds sjukhus och fått nytt liv som säker gångväg för yrkesarbetare under byggproduktionen av en ny vårdbyggnad.

Fakta:

2018-2023: Södersjukhuset
2023: Löwenströmska sjukhuset
Innehåll: Operationsplan och teknikutrymmen
Tillverkad av:  MedicSolution

Publicerad: 5 oktober 2023