Lärande (företags)kultur stärker konkurrenskraften

Är kompetensutveckling och lärande på arbetsplatsen en självklarhet? Nej inte alltid. Men det borde det vara tycker vi. Utifrån vår snabbt föränderliga omvärld behöver ständigt lärande vara en naturlig del av allas arbetsvardag. Medarbetare som arbetar i en lärande kultur är ofta mer motiverade, känner högre arbetsglädje och stärker därmed företaget och dess konkurrenskraft.

stina_750x422px.jpgBildtext. Stina Ramberg Dahl är HR- och kommunikationsdirektör på Locum.

Helt klart är att alla behöver lära sig löpande och lärande kan ske i olika former. Kompetensutveckling, alltså att utveckla sina färdigheter, är en central del av arbetslivet och något arbetsgivaren behöver avsätta tid och resurser för. Det är också en viktig del för att kunna möta förändringar och nya krav i verksamhetens behov, stärka företagets konkurrenskraft, öka motivationen hos medarbetarna och behålla nyckelspelare.

Här på Locum pågår flera olika utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser och vi ser vikten av att satsa på våra medarbetare.

I dagens arbetsliv behöver vi vara snabbfotade och hela tiden anpassa oss efter förändrade förutsättningar och behov. Hos oss är kompetensutveckling viktigt ur flera aspekter. Dels för att hänga med i utvecklingen som sker i omvärlden, dels för att vi ska nå våra gemensamma mål. Men det ger också mer motivation, arbetsglädje och nya verktyg i det dagliga arbetet. Vi vill att du som medarbetare ska känna att vi satsar på dig och att du på olika sätt kan utvecklas hos oss, säger Stina Ramberg Dahl, HR- och kommunikationsdirektör på Locum.

Fadderskap bidrar till kompetensutveckling

Vår verksamhet är komplex och ofta dyker det upp nya frågor. Då kan det vara skönt att ha en fadder bland kollegorna att vända sig till. Genom fadderskapet bidrar båda medarbetarna till varandras utveckling och till den varma och inkluderande kultur som genomsyrar Locum.

– Att ha en lärandekultur ser jag som en viktig konkurrensfaktor och en förutsättning om vi ska bli det ledande fastighetsbolaget inom vårdmiljöer, fortsätter Stina.

20221122_0161_750px.jpg

Nästa nivå av personligt ledarskap

Under hösten startade utbildningen De 7 goda vanorna på Locum. Känt som världens främsta utvecklingsprogram för personligt ledarskap.

De 7 goda vanorna handlar om att effektivt kunna leda sig själv, påverka, engagera och samarbeta med andra och förbättra sina egna förmågor. Här tar vi självledarskapet till nästa nivå. Genom utbildningen tror vi att vi kan stärka vår gemensamma förmåga och på så sätt nå framgång, berättar Stina.

Locum är en del av Region Stockholm och har flera obligatoriska utbildningar som anställda inom regionen genomför. Utbildningarna är inom området arbetsmiljö, informationssäkerhet och hållbarhet. Syftet är att öka medvetenheten i frågor som exempelvis normer och diskriminering och allas rätt att fullt ut kunna delta i samhällets funktioner. Att få en grundläggande förståelse för att hållbarhet är en integrerad del i det vardagliga arbetet och kunna bidra med aktiviteter, är också en del av kompetensutvecklingen.

Förutom interna utbildningar har medarbetarna även möjlighet att själva söka efter externa utbildningar på den nyligen införda utbildningsportalen.

Helena_Hulda_750px.jpg

Kompetensutveckling och lärande kan se olika ut

Kompetensutveckling kan variera. Det kan ske genom omvärldspaning, lära av kollega, gå bredvid en kollega inom en annan del av organisationen, prova på en annan roll, att introducera och lära nya kollegor eller genom olika typer av utbildning. Anneli Johansson arbetar som HR-partner på Locum och ser den individuella utvecklingsplanen som ett hjälpmedel för planering av olika typer av kompetensutvecklingsinsatser under året.

Kompentensutveckling är jätteviktigt för mig för att säkerställa att jag och mina kolleger hänger med i utvecklingen inom vårt område. Det är även en drivkraft för mig personligen för att jag ska nå mina mål, säger Catharina Bangshöj som varje år gör en individuell kompetensutvecklingsplan med sin chef.

Råd för utbildning

Vi har sedan en tid tillbaka ett företagsövergripande utbildningsråd. I rådet samlas representanter från verksamheten kontinuerligt för att sammanställa behov och planera kommande utbildningsinsatser.

Det är ett sätt att initiera insatser som kan ha strategisk betydelse utifrån Locums mål och för att möta framtidens kunskapskrav inom yrkesrollerna, avslutar Anneli.

Publicerad: 27 april 2023