Ny IVA-avdelning vid Södersjukhuset

Utvecklingen av Södersjukhuset fortsätter. I slutet av 2026 beräknas en ny intensivvårdsavdelning, med 22 vårdplatser, stå klar. Avdelningen får ökad kapacitet och mycket goda förutsättningar för patientsäker vård. Efter en lång tid av planering har projektet nått en viktig milstolpe.

I oktober togs ett genomförandebeslut för ombyggnaden i Locums styrelse och Fastighets- och servicenämnden (FNS). Lokalen för den nya intensivvårdsavdelningen ska enligt den aktuella tidplanen lämnas över till vården i slutet av 2026.

Även Sös AB har tidigare tagit beslut om projektet.

– Det här är en efterlängtad utveckling av Södersjukhuset. Vi fortsätter att förstärka sjukhuset och därmed vården inom Region Stockholm. Den nya moderna intensivvårdsavdelningen ökar vår kapacitet så att beläggningsgraden landar på 80 procent. Placeringen ger oss ett bättre patientflöde och dessutom får vi en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Mikael Runsiö, vd på Sös AB.

iva_2_7503110_700pxl.png

Bildtext: Medicinteknisk utrustning på en VA-avdelningarna på ett sjukhus inom Region Stockholm.

Del av en långsiktig plan 

Den nya IVA-avdelningen ingår som en del av den långsiktiga planen för utvecklingen av sjukhuset.  Den cirka 3000 kvadratmeter stora avdelningen placeras på ett plan i nära anslutning till akuten och operationsavdelningen.

Tekniska system som VVS, kyla, medicinska gaser och brandskydd kommer att bytas ut. Nya IVA ligger på ett våningsplan som skär igenom flera delar av fastigheten och därför går Locum samtidigt in med en fastighetsägarinvestering för att uppgradera ett antal viktiga tekniska system som möter upp en alltmer tekniktung vård.

– Vi ser fram emot att få genomföra projekten och på så sätt bidra till utvecklingen av Södersjukhuset både gällande intensivvårdsplatser och den tekniska upprustningen. I nära samarbete med vården utvecklar vi långsiktigt hållbara vårdmiljöer som över tid kan möta vårdens behov, säger Locums vd Victoria Hörnedal.

De senaste åren har vårdfastigheten Södersjukhuset genomgått stora förändringar. Locum har genomfört och kommer att genomföra omfattande ny- och ombyggnationer på området som ska bidra till mer vård, ändamålsenliga lokaler och en miljö som värnar både patienter och medarbetare. Sjukhuset har sedan 2018-2020 en ny behandlingsbyggnad, ny akutmottagning, en ny vårdbyggnad samt en ny godsmottagning.

 

Publicerad: 30 november 2023