locum.se

Nytänk minskade energianvändning på Dialysen

Hur kan vi spara på salt och vatten? Den frågan ställde sig Jimmy Friebe, dialysingenjör på Karolinska Universitetssjukhuset, och kom upp med en lösning. Utrustningens drifttider anpassades så att de låg närmare verksamhetens dialystider. På köpet sparar avdelningen nu el som motsvarar en villa. Dessutom med bibehållen patientsäkerhet.

32 personer i varje omgång. Fyra personer i varje sal. Tre till fyra timmar åt gången. Sex dagar i veckan, öppet på lördagar. Det är verkligheten på dialysavdelningen på Södersjukhuset som drivs av Karolinska Universitetssjukhuset. Här bedrivs livsviktig vård varje dag sedan många år tillbaka.

Jimmy_Friebe_red_750px_play.jpg

Bildtext. Klicka på bilden för att se filmen där Jimmy Friebe, dialysingenjör på Karolinska Universitetssjukhuset, berättar om energiarbetet Dialysen.  

Intressant test för optimering

Jimmy visar runt på avdelningen med reparationsverkstad, patientsalar med massor av medicinteknisk utrustning. Han visar RO-anläggningen som står i ett rum med rätt hög ljudvolym. Ska man vara här inne en längre stund är det hörselskydd som gäller.

RO står för Revers Osmos och är en vattenreningsanläggning. Kraven på vattnet som används vid dialys är höga eftersom man i dialysmaskinen tillverkar sitt eget läkemedel som sedan går rakt in i patientens blodbana, berättar Jimmy.

Mehrdad Sohrabi, energiexpert på LoT som är upphandlad av Locum för att sköta driften på sjukhuset, kommer förbi och berättar hur mätningen av elen gjordes.

Det här var ett intressant test på hur verksamhetsenergin kan optimeras. Vi mätte tre saker. Pumpenergi för att pressa vattnet genom membranen, energi för att hetta upp slingan för sanering och pumpenergi för att upprätthålla flöde i slingan.

Mätningen genomfördes under hösten 2023 och man jämförde RO-apparaten i drift i en vecka med den gamla inställningen och lika länge med den nya optimerade inställningen.

Vårdverksamhetens energi kan optimeras

Energianvändningen minskade med 14 000 kilowattimmar på årsbasis och det motsvarar en mindre villas årsanvändning av el.

Det finns ett tydligt pedagogiskt värde att kunna visa på gränsen mellan verksamhetsenergi och fastighetsenergi och att få svart på vitt att det går att påverka energianvändningen ute i vården. Det går att göra skillnad i hur man hanterar MT-utrustning, som till exempel att stänga av helt eller sätta på strandby-läge beroende på typ av verksamhet och uppstartstid på maskinerna, kommenterar Patrik Bergman, teknikförvaltare och driftcontroller på Locum.

Föreläser på KTH

Jimmy föreläser för blivande ingenjörer på KTH och delar också med sig av kunskaperna till andra enheter inom Karolinska Universitetssjukhuset och på andra sjukhus. Nu kan han också visa i konkreta siffror att det går att spara både energi, salt och vatten genom att anpassa drifttiden utifrån verksamhetstiderna.

Det är viktigt att våga tänka nytt. Våra anläggningar har lång livslängd och därför behöver vi optimera på alla sätt vi kan. Sen är det förstås viktigt att ställa krav på energianvändningen när vi köper nytt, avslutar Jimmy.

Fakta:

Besparing

  • Salt 50-60 kg/veckan
  • Vatten 55 kubikmeter/år
  • El 14 000 kilowattimmar/år

Dialys

Det innebär att blodet på konstgjord väg befrias från sitt överskott av slaggprodukter, salter och vätska.  Källa: Njurförbundet.se

Se filmen om Jimmys energiarbete på Dialysen

Klicka här för att se filmen och ta del av Jimmys energiarbete!

Publicerad: 28 november 2023