Optimera takarbeten med helikopterlyft

Möjligheterna med helikopter är många, särskilt när det kommer till effektiv transport av material till svårtillgängliga platser som tak eller innergårdar. Dessutom har det visat sig vara både tids- och kostnadseffektivt att använda helikoptrar i byggprojekt!

anders_lennart_red_825x464px.jpg

Bildtext. Anders Lind, projektledare och Lennart Samuelsson, flygsäkerhetsstrateg på Locum, berättar om arbetet med helikoptertransporter på Forum Vårdbyggnads årliga konferens. 

På Huddinge sjukhusområde pågår för närvarande arbete med att renovera trettiosju taklanterniner på sjukhuset. Under cirka fyra timmar var femte vecka används helikopter för att transportera material till och från taken.  

– Hastigheten med helikopter är oslagbar! Ofta hinner en helikopter utföra lyft på samma eller kortare tid än vad en kran behöver för etablering. I projektet med taklanterninerna genomförs många lyft per timme, upp till ungefär trettio vändor beroende på vad som transporteras. När arbetet är klart går även avetableringen oerhört snabbt, säger Anders Lind, projektledare på Locum.

Säkerhet i fokus

En noggrann riskanalys genomförs under planeringen av arbetet. Färdvägar och etableringsytor granskas och projektspecifika risker identifieras. Även andra pågående projekt tas i beaktning.

– Projektledaren analyserar de risker som är specifika för projektet och upprättar en arbetsberedning som granskas ur ett säkerhetsperspektiv. Tidigt etablerar vi kontakt med andra pågående projekt på sjukhusområdet som kan påverkas av lyften eller som också kan dra nytta av helikoptern som resurs, säger Lennart Samuelsson, flygsäkerhetsstrateg på Locum.

Noggrann planering är avgörande för att säkerställa smidigt genomförande. Information om arbetet delges även alla helikopterförare i Sverige och beroende på hur komplext arbetet är så planerar man efter det.

– Det är viktigt att vi har en god framförhållning eftersom det är många olika säkerhetsaspekter i detta. Finns det helikopterflygplats på sjukhuset måste arbetet koordineras med flygplatsledningen, fortsätter Lennart.

Etableringsytan och projektområdet spärras av för tredje part. Det är av största vikt att ingen rör sig inom det markerade området. Det är också på etableringsytan som helikoptern lastar av och på material och går ner för att tanka. Inför varje lyft samlas projektmedlemmarna för en genomgång av säkerheten.

– Området bör vara så begränsat som möjligt från tredje part och parkeringar, eftersom kastvindar kan uppstå och exempelvis utgöra en blästringseffekt på kringliggande föremål som hus, fordon eller personer som vistas inom säkerhetsavståndet. Under arbetet stängs lastningsplatsen av med flaggspel och ingen får beträda området förrän arbetet är avslutat, fortsätter Anders.

Helikopterlyft_red.jpg

Bildtext. Helikoptern transporterar material till taklanterninerna på Huddinge sjukhusområde.

Tids- och kostnadseffektivt arbetssätt

Helikopterlyft har använts i olika projekt på flera av Locums sjukhusområden. På Södersjukhuset har helikoptern hjälpt till vid arbete på svåråtkomliga innergårdar, solcellsanläggningar har demonterats på Dalens sjukhus och på Danderyds sjukhus har ventilationsaggregat lyfts upp och ner med hjälp av helikoptern.

– Helikopterlyft är ett ovärderligt arbetssätt. I stället för att manuellt transportera tungt material från hissar ut på taket till rätt plats levereras nu materialet med precision. Dessutom placeras det gamla materialet direkt i containern för återvinning. Här spar vi både tid och förbättrar arbetsmiljön för personalen, berättar Anders.

Glasrutor, stål, isolering, murbruk, avfallssäckar och takpapp är några av de material som helikoptern lyfter. Det finns begränsningar i vikten av lyft som helikoptern kan utföra. Upp till ett ton fungerar utmärkt. För tyngre material krävs antingen demontering eller hjälp av en annan typ av helikopter, vilket kan medföra ytterligare kostnader.

En alternativ lösning till helikoptertransport är användning av en tornkran. Det kräver dock en betydligt större etableringsyta för kranen och dess tillhörande följebilar. Arbetet med att etablera och demontera kranen tar längre tid, vilket resulterar i en förlängd tidsperiod då området måste vara avspärrat. Vilket i sin tur påverkar den pågående verksamheten på området.

Flera fördelar med helikopterlyft

– Användningen av helikopterlyft som arbetsredskap har flera fördelar. Förutom en mindre etableringsyta ger det oss större flexibilitet i arbetet. Det är dessutom en mer tidseffektiv metod jämfört med kranar och dess följebilar och logistiken är exceptionellt smidig. Sammantaget är det ofta en mer kostnadseffektiv lösning, vilket jag anser att projektledare bör överväga vid arbete på höga tak eller svåråtkomliga platser, avslutar Lennart.

Fördelar med helikopterlyft vid arbete på hög höjd

  • Tidsbesparing jämfört med andra metoder för materialtransport till svåråtkomliga platser
  • Kostnadseffektivt arbetssätt
  • Flexibilitet i arbetsprocessen
  • Mindre etableringsyta
  • Kan ta upp till ett ton i ett lyft
Publicerad: 7 december 2023