Risker vid laddning av elcyklar

Många åker kollektivt och allt fler tar elcykel, elsparkcykel eller elbilen till jobbet i vården. Det är positivt för både hälsan och miljön men vi ser också att allt fler laddar sina cykelbatterier i våra vårdfastigheter. Det finns risker med laddning av cykelbatterier och därför är det inte tillåtet att ladda varsomhelst i vårdfastigheterna. Vi vill på detta sätt uppmana er att ladda säkert.

Cykelbatteri_2_750px_red.jpg

Bildtext. Ett cykelbatteri får inte laddas i vårdfastigheten på grund av ökad brandrisk. 

Ladda batteri på avsedd plats

På grund av brandriskerna ska laddning av cykelbatterier inte ske inom verksamheter eller allmänna ytor på sjukhusen. På vissa sjukhusområden finns det cykelgarage eller annan parkering med möjlighet att ladda cykelbatterier. Ta reda på vad som finns på din arbetsplats.

Bränder kan uppstå vid laddning

Litiumjonbatterier i mindre elfordon ligger bakom ett ökat antal bränder per år eftersom användningen av bland annat elcyklar och elsparkcyklar ökar. En stor andel av bränderna uppstår vid laddning. Batterierna har ett stort energiinnehåll och kan brinna kraftfullt efter kort tid om det uppstår en brand.

Brandutvecklingen kan vara mycket snabb. Så när brandlarmet aktiveras kan branden redan vara så stor att personer på plats inte kan släcka den med en handbrandsläckare. Då kan branden spridas snabbt i rummet, säger Lisa Björk, brandingenjör på Locum.

Mindre elapparater, som datorer eller mobiltelefoner, har mindre energiinnehåll, vilket påverkar brandens storlek. För den typen av teknisk utrustning ska man tänka på att alltid använda en CE-märkt laddare som är avsedd för den apparat som laddas och inte ladda direkt vid exempelvis gardiner eller annat material som en brand kan spridas till.

Vad händer när batteriet börjar brinna?

Vad som oftast händer när litiumjonbatterier börjar brinna är så kallad termisk rusning. Då skenar temperaturen inuti batteriet, som till slut antänder och börjar brinna. Vid termisk rusning sprutar det brandfarliga innehållet ut samtidigt som giftig gas kan frigöras.

Känsliga för stötar, kyla och värme

Mobiltelefoner, datorer, surfplattor, elcyklar, elsparkcyklar med mera drivs av litiumjonbatterier, av flera skäl: de är effektiva, har hög energiintensitet och lagrar energi bäst. Men litiumjonbatterier är även känsliga, särskilt för stötar och extrema temperaturer.

Om batteriet har råkat ut för en hård stöt eller slag, eller om du har tappat det, då kan det ha blivit skadat och då ökar risken för brand. Batteriet kan se helt och oskadat ut och fungera som vanligt men vara skadat inuti.

Även laddning vid minusgrader eller hög värme kan göra batteriet instabilt och öka risken för brand.

5 tips för en säker laddning hemma

Fem viktiga saker att tänka på för att förebygga brand och minska risken för olycka i samband med laddning – av batterier i allmänhet och batterier till elcykel/elsparkcykel i synnerhet:

  1. Satsa på flera fungerande brandvarnare så att de täcker av hela ditt hem. Ha cirka en brandvarnare per 70 kvadratmeter och minst en på varje våning.

  2. Ladda på dagtid när du är hemma och snabbt kan upptäcka om något händer. Det är extra viktigt när det gäller elcykelbatterier och motsvarande.

  3. Ladda inte nära brännbart eller lättantändligt material. Ladda till exempel inte nära gardiner, sängen eller bakom soffan.

  4. Byt batteri om du misstänker skada. Batteriet kan vara skadat utan att det syns eller märks.

  5. Använd originalladdare anpassade till ditt batteri. Billigare kopior kan vara mindre säkra.
Publicerad: 26 april 2023