På Danderydsakuten är standby en självklarhet

250 patienter om dagen, varav 100 i ambulans. Det är det dagliga inflödet på akutmottagningen på Danderyds sjukhus. I akutrummen går den medicintekniska utrustningen på högvarv. Utom när de stängs ner i standby-läge. En självklarhet, menar vårdenhetschefen.

En Med-PC, ultraljud och en pendel med övervakning, syrgas och patientvärme. Det är bara något av det som finns i det fullt utrustade akutrummet. Just nu är det lugnt, inga patienter och inga apparater som larmar eftersom de satts i standby-läge. Här möter vi vårdenhetschefen Stefan Kejonen.

– Det är en självklarhet med standby-läge. Det gäller nog hälften av dygnets timmar och det gör att livslängden på våra apparater i vissa fall ökar från tre till sju år. Det är en stor besparing för oss. Och på köpet sparar vi energi.

Kan vi, så kan ni!

All medarbetare får utbildning i hur den medicintekniska utrustningen fungerar och ska användas. Där ingår också självklart information om vår rutin som innebär att vi aktivt stänger ner i standby-läge. I annat fall larmar apparaterna, alltså ”säger till” att den ska stängas ner. På akuten finns fem super-users för varje apparattyp och de stöttar och följer upp att rutinerna fungerar för övriga medarbetare.

Stefan Kejonen är tydlig sin uppmaning till kollegorna på andra akutmottagningar och i vården i övrigt.

– Kan vi på akuten sätta våra apparater i standby-läge, så kan ni!

Vill du öka livslängden på din utrustning och spara energi?

Klicka här för att se filmen och ta del av Stefans tips!

(Klicka på länken eller på bilden för att spela filmen, den är 1:52 minuter).

Bildtext. Stefan Kejonen, vårdenhetschef på Danderydsakuten berättar om rutinen att sätta verksamhetsutrustningen i standby och varför det är så viktigt att göra det. 

Publicerad: 14 april 2023