Tips om inomhusklimat vid värmebölja

Nu är sommaren här och det kan bli varmt i Stockholmsregionen. Här delar vi med oss av konkreta tips på vad du kan göra för att bibehålla ett så bra inomhusklimat som möjligt.

 

solbild_700pxl.png

Tips på generella åtgärder som är lämpliga för alla lokaltyper:

• Håll fönstren stängda under dagtid och vädra först under kväll/natt om uteluften är svalare än inomhustemperaturen.

• Dra för persienner/gardiner och använd eventuella markiser. 

• Stäng av värmealstrande utrustning som inte används (ex kylskåp) eller flytta den till annan plats.

• Finns installerad kyla ska fönster alltid hållas stängda, annars fungerar inte kylsystemet, jämför med AC:n i bilen.

Lokala prioriteringar i vårdfastigheterna

Prioritering och val av åtgärder görs för varje vårdfastighet i samråd mellan fastighetsförvaltare, driftentreprenör och vårdgivarens utsedda person, till exempel chefläkare. 

Problem med inomhusklimatet? Gör alltid först en felanmälan hos Locum kundtjänst. 

 

Publicerad: 24 maj 2023