Byggplatskontroller för en sundare och säkrare byggbransch

Sund konkurrens på lika villkor, seriösa entreprenörer och säkra byggarbetsplatser - det tjänar vi och hela samhället på. Som byggherre vill vi göra skillnad genom att ställa krav på de vi samarbetar med och följa upp kraven vi ställer. Våra byggplatskontroller är en av flera insatser som gör skillnad.

Flera byggarbetare med varselväst och hjälm går utomhus med ryggen mot kameran.

Byggplatskontroller är oanmälda kontroller där vi med extern hjälp kontrollerar att alla personer på byggarbetsplatsen har ID06-kort och giltig identitetshandling. Det ger oss koll på att endast behöriga personer och företag finns på våra byggen. Om inte korrekta handlingar kan visas upp blir konsekvensen att personen avvisas från arbetsplatsen tills denne kan visa korrekta handlingar.

"Oanmälda byggplatskontroller ger förutom en viktig kontroll också ett signalvärde till de som arbetar med Locum och vill göra det i framtiden. Vi är seriösa, ställer krav och menar det vi säger och skriver i våra avtal. Kriminalitet, svartarbete och andra tveksamheter hör inte hemma i våra projekt. Och i den bästa av världar ska det inte förekomma alls inom byggbranschen", berättar Björn Åsander, projektdirektör på Locum.

Byggplatskontroller är ett bra komplement till övriga insatser vi gör i strävan efter en seriös och säker byggbransch med rättvis konkurrens.

Under 2023 genomförde vi 20 byggplatskontroller. Återkopplingen från det säkerhetsföretag som genomfört byggplatskontrollerna de senaste tre åren är att det råder mycket god ordning vid projekten som kontrollerats. Anledningen till ett gott resultat bedöms vara Locums kvalitets-och säkerhetskrav mot respektive entreprenör och goda relationer mellan beställare och entreprenör ute på byggarbetsplatserna.

Vi kommer under 2024 och åren som kommer fortsätta med våra oannonserade byggplatskontroller på våra byggarbetsplatser.

Läs mer om ID06

Publicerad: 15 mars 2024