Locum stolt finalist till Håll Nollans Arbetsmiljöpris

Locums arbetsmiljöarbete vid byggprojekten på Södersjukhuset är en av tre finalister till Håll Nollans arbetsmiljöpris. Det är glädjande att teamet lyfts fram för byggherrens och byggplatssamordnarens ansvar bland de 15 nominerade bidragen.

Det är teamets kreativa lösningar för att minimera risker för byggare, tredje man och störning för vårdverksamheten som uppmärksammas. Redan i planeringsskedet har teamet påbörjat identifiering av risker och planering av yttre och inre logistik. Samordning i logistikcenter är en nyckelfaktor.

– Vi har lagt stor vikt vid att samla lösningar för in- och utforsling av material och avfall, placering av manskapsbodar och säkra gångvägar till och från bygget. Vi har också tagit fram en introduktionsutbildning för entreprenörer så att alla som arbetar ute på byggarbetsplatsen får en bra introduktion, vet vad som gäller och känner sig välkomnade till arbetsplatsen. De förutsättningar vi skapar är deras arbetsmiljö, förklarar Glen Ewertzh, projektchef och en i teamet inom projektområde Södersjukhuset.

glen_mikael_skarm_700pxl.png

Bildtext: Projektchef Glen Ewertzh och projektledare Mikael Karlsson är två av medlemmarna i teamet som arbetar med byggprojekt vid Södersjukhuset. 

Arbetet kräver kunskap, stort engagemang, förankring, uppföljning och nära samarbete med entreprenörer och med hyresgäster.

– Att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser är något vi ständigt arbetar aktivt med att förebygga. Arbetsmiljöfrågan behöver dagligen vara närvarande och högst på agendan för oss som byggherre. Att vi är en av finalisterna är ett kvitto på att arbetet med byggarbetsmiljön och det ansvar som åligger oss när det gäller projektering, planering och utförande fungerar. Det är vi så klart mycket stolta över, säger Björn Åsander, projektdirektör på Locum.

Priset som i år delas ut för sjätte gången uppmärksammar team som gör skillnad gällande den absolut viktigaste frågan för bygg- och fastighetsbranschen – att alla ska komma hem oskadda efter en arbetsdag. Vinnande team utses i Stockholm under konferensen Construction Summit den 19 mars.

Priset verkar för att inspirera, uppmärksamma och driva på utvecklingen av ett arbetsmiljöarbete som främjar säkerheten inom bygg- och fastighetsbranschen. Samverkan och transparens, konkreta resultat och att det ska gå att sprida kunskapen till många är viktiga egenskaper som krävs av teamet för att ro hem titeln.

Läs mer om priset och om de tre finalisterna.

Nomineringstext: Teamet för att minimera risker för byggare, tredje man och störning för sjukhuset - Södersjukhuset

"På Södersjukhuset har teamet för att minimera risker för byggare, tredje man och störning för sjukhuset påbörjat identifiering av risker och planering av yttre- och inre logistik redan i planeringsskedet. De har också tagit fram en introduktionsutbildning för Entreprenörer och de har ett arbetssätt som i ett tidigt skede ser till att minimera störningar för byggare, verksamheten på sjukhus och 3:e man när det gäller byggnationer. De har också tagit fram ett arbetssätt som gör att de som arbetar ute på byggarbetsplatsen ska få en bra introduktion och välkomnande till arbetsplatsen."

Två män i varseljackor på en byggarbetsplats, där en grävmaskin har en framträdande roll.

Håll Nollan

Locum är en av 13 initiativtagare till Håll Nollan som är ett samarbete mellan aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen i Sverige. Håll Nollans vision är att ingen ska skada sig på våra byggarbetsplatser. För att uppnå nollvisionen ska fokus ligga på ledarskap och kultur, kunskap och kompetens, gemensamma arbetssätt och standarder samt kravställning och uppföljning.

Läs mer här
Publicerad: 5 mars 2024