Vårdgivare

Hyresgästerna på Maria Sjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Maria Sjukhus är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Region Stockholm som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva.

Samtliga vårdgivare Maria sjukhus

Vår ambition är att erbjuda dig vård av hög kvalitet med bästa tänkbara tillgänglighet, service och bemötande när du besöker vår vårdcentral. Hos oss är allt samlat under ett tak: vårdcentral, diabetesmottagning,distriktssköterskor, sjuksköterskor m.m.

All kompetens på ett ställe – för hela familjen. För utförligare information om vilken typ av vård vi kan erbjuda läs mer under Vårt vårdutbud eller via Vårdguiden.

Vi är en specialistpsykiatrisk mottagning som tar emot patienter med allvarlig ångest och/eller depression som behandlats inom primärvården men utan önskat resultat. Vårt vårdutbud och våra vårdformer är anpassade efter dina behov som patient. Till oss kan du komma via remiss från vårdcentralen.

Läs mer på vår hemsida.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Vi tar prov, analyserar prov samt ger analysrådgivning. Vi ger stöd för patientnära analysarbete som utförs av vårdpersonal. Hur du tar prov beskrivs i våra provtagningsanvisningar. Laboratoriet är ackrediterat.

Läs mer på vår hemsida eller på Vårdguiden.

Att våga komma till oss för att få hjälp är modigt. Det är första steget mot ett annat liv och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara.

Hos oss på Prima Maria finns mer än 65 års erfarenhet av att bedriva beroendevård.

Hit är alla vuxna invånare, som är folkbokförda i Stockholms län, välkomna för att söka vård för att komma tillrätta med missbruk och beroende.

Vi arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över 18 år. Vi vänder oss även till anhöriga till någon som är beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika.

Att våga komma till oss för att få hjälp är modigt. Det är första steget mot ett annat liv och vi vet hur svår och känslig situationen kan vara. Hos oss på Capio Maria finns mer än 65 års erfarenhet av att bedriva beroendevård.

Hit är alla vuxna invånare, som är folkbokförda i Stockholms län, välkomna för att söka vård för att komma tillrätta med missbruk och beroende. Vi arbetar med frivillig, specialiserad beroendevård för personer över 18 år. Vi vänder oss även till anhöriga till någon som är beroende av alkohol, läkemedel eller narkotika.

SöderDoktorn är en liten vårdcentral som drivs av en personalgrupp. Vi tror på den lilla organisationen där besluten tas direkt på plats. Tillsammans är vi 25 personer och de flesta har arbetat länge i din stadsdel.

Vår ambition är att du lätt och snabbt skall kunna få tid hos oss och att du skall bli professionellt och vänligt bemött.

Läs mer på vår hemsida eller på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.