Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.
Två män med varselväst och hjälm, bakifrån, på byggarbetsplats.

Informationsträff för byggentreprenörer

Onsdagen 24 april genomförde vi en informationsträff för byggentreprenörer. Syftet var att informera den kommande upphandlingen "Ramavtal bygg och installationer 2024" och berätta om vad det innebär att arbeta med Locum och i sjukhusmiljöer.

Locum står inför många spännande byggprojekt vid våra sjukhusområden inom Region Stockholm och publicerar inom kort upphandlingen "Ramavtal bygg och installationer 2024". Vi bjöd därför in företag som är byggentreprenörer (AB och ABT) till en informationsträff 24 april.

Infoträff_Victoria.jpg
Bild: Locums vd, Victora Hörnedal

Vd Victoria Hörnedal, projektdirektör Marit Brusdal Penna och enhetschef utveckling projekt Anna Haara, höll inledande presentationer. De lyfta bland annat fram vad som är speciellt med att arbeta för Locum och i sjukhusmiljöer, att vi ställer höga krav inom bland annat hållbarhet och säkerhet för att bidra till trygga arbetsplatser och en sund byggbransch och vikten av god planering och dialog. 

Infoträff_Anna_nyhet.jpg
Bild: Anna Haara, enhetschef utveckling projekt

– Det är inte vilket innehåll som helst i en vårdfastighet. Livet pågår här. Byggnaderna ska fungera dygnet runt och många tekniska system är livsuppehållande. Alla arbeten kräver noggrann planering och samverkan med olika parter för att undvika störningar och risker, berättade Anna Haara.

Projektområdescheferna presenterade därefter sina respektive sjukhusområden med exempel på kommande arbeten som kan bli aktuella att arbeta med. 

Avslutningsvis berättade representanter från upphandling om anbudsprocessen och vad som är bra att tänka på.

Anbudet publiceras på E-avrop de närmaste dagarna. Håll gärna utkik och välkommen med ditt anbud.