Energi

En av Locums betydande miljöaspekter är användning av energi. Genom att minska energianvändningen och genom att använda förnybara energislag minskar Locum sin påverkan på klimatet.

Vad gör Locum inom energiområdet?

Vid alla ny-, om- och tillbyggnader ställer vi krav på energiprestanda. Vid förvaltningen av fastigheter genomför Locum löpande åtgärder för energieffektivisering. Exempel på sådana är anpassning av drifttider för belysningssystem och ventilation, justering av luftflöden och tilluftstemperaturer, tilläggsisolering med mera.

För mer information om den faktiska värme-, vatten- och elanvändningen i det fastighetsbestånd som Locum förvaltar, se sidan under rubrik rapporter och uppföljningar.

Hyresgästernas energianvändning

Locum och våra hyresgäster delar på ansvaret om att effektivisera energianvändningen i regionens fastigheter. Vi ser därför att vi har ett ansvar att stödja verksamheterna med broschyrer, rutiner och tips rörande energi.

För dig som hyresgäst - här hittar du energispartips, rutiner och broschyrer som stöd i arbetet med att minska energianvändningen.

Chopin_Foto_Anders-Bobert_32_750x350px.jpg

Energikartläggningar

För att få ett bra underlag för energibesparingarna genomför Locum systematiska energikartläggningar av de fastigheter vi förvaltar. En energikartläggning handlar om att undersöka var och hur mycket energi som används i olika delar av byggnaden, till exempel för belysning, ventilation etc. Kartläggningarna resulterar sedan i energisparåtgärder.

Solceller och förnybar energi

Genom att styra vilket energislag som används i fastighetsbeståndet kan Locum ytterligare minska påverkan på klimatet. Locum ställer därför krav om förnybar energi vid elupphandling och arbetar med att installera fastighetsnära förnybar energi.

Relaterade dokument & sidor

Solceller