Sex personer som sitter och dricker kaffe tillsammans.
Sex personer som sitter och dricker kaffe tillsammans.

Vårt medarbetarlöfte

Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss.

Locums medarbetarlöfte – till dig som arbetar på Locum

Det medarbetarlöfte som Locum erbjuder kan sammanfattas så här: Du får jobba med de mest komplexa fastigheter som finns, ansvara för utmanande byggprojekt, får en kontinuerlig utveckling av kompetens och arbetssätt, samtidigt som du arbetar tillsammans med kollegor med hög kompetens i en kultur som präglas av tydliga ledord och ordning och reda. Vårt samarbete kollegor emellan präglas av öppenhet och hjälpsamhet.

I filmen berättar Stina Ramberg-Dahl, HR- och kommunikationsdirektör, om vårt viktiga uppdrag och vad som gör att hon går till jobbet med en bra känsla i kroppen.

För att berätta lite mer om vad det innebär att arbeta på Locum kan vi lyfta fram några områden som är viktiga för oss: 

Samhällsutveckling

Vi som arbetar på Locum går till jobbet varje dag med känslan av att det vi gör är viktigt på riktigt. Vi gör skillnad för medborgare i Stockholms län. Vi bygger vårdfastigheter, vilket innebär riktigt komplexa byggnader med avancerad teknik. Just nu satsas mer än någonsin på sjukvårdens fastigheter, och vi får vara med och bygga moderna lösningar för framtidens generationer som behöver vård.

Förändring och utveckling

Vi befinner oss i ständig utveckling. Det gör vi för att vässa vår organisation och vår förmåga att leverera på vårt uppdrag. Att vara med och bidra till den utvecklingen är lärorikt och samtidigt krävande men kommer garanterat föra dig och organisationen till en ny nivå. 

Komplext uppdrag

Den stora mängd byggprojekt, små som stora, är komplexa utifrån att de genomförs parallellt med pågående verksamhet och i närvaro av tredje man. På samma gång finns det stora möjligheter att tillsammans med aktuell politisk majoritet leverera goda vårdmiljöer till Region Stockholms invånare. 

Hör vår kollega Johan berätta mer om vårt komplexa uppdrag:

Locums ledord

Tillsammans har vi arbetat fram våra ledord – lyhördhet, tydlighet, ansvarstagande och handlingskraft. Det innebär att vi arbetar utifrån ledorden i vårt dagliga arbete tillsammans med våra viktiga hyresgäster och kollegor emellan. 

Kollegorna och kompetensen

Bland våra 285 medarbetare finns en enorm kompetens, bred såväl som djup. Här arbetar fastighetsförvaltare, projektledare, teknikspecialister och många andra specialister med passion för vårt uppdrag. Mycket av den kollegiala stämningen och hjälpsamma andan som råder kan hänföras till vårt uppdrag, att vi är alla engagerade och brinner för att göra skillnad. 

Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Vi värnar om jämlikhet och mångfald. Det är ett grundläggande arbete för våra medarbetares välmående och för vår förmåga att utvecklas och samarbeta.

Vartannat år deltar vi i Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex (JÄMIX) för att mäta våra framsteg. Resultaten visar att vi har en jämn könsfördelning och presterar bättre än branschsnittet på flera områden.

Här är några siffror:

  • Av våra 285 medarbetare är 52 % kvinnor och 48 % män.
  • Bland enhetschefer är 64 % kvinnor och 36 % män.
  • I vår ledningsgrupp är fördelningen 50 % kvinnor och 50 % män.

Vi har nolltolerans mot sexuella trakasserier, hot och kränkande särbehandling. För att hantera allvarliga incidenter har vi en visselblåsarfunktion och tydliga rutiner för att motverka och hantera kränkningar. Vi följer upp detta regelbundet genom enkäter och samtal.

Alla medarbetare genomgår obligatoriska utbildningar om HBTQ, etnicitet, normer och tillgänglighet för att säkerställa en inkluderande arbetsplats.

Vårt kontor

Vi sitter i moderna och tillgängliga lokaler centralt på Södermalm. Här finns utrymme för arbete i kontorslandskap eller i tysta rum. Matsalen är hjärtat på kontoret och härifrån tar man sig ut på terassen med utsikt över Stockholms takåsar. Flera cyklar till jobbet eller tränar på lunchen därför har vi även tillgång till dusch och omklädningsrum i huset. 

Välkommen till Locum, där vi tillsammans skapar en trygg och utvecklande arbetsmiljö!

DSC_2608.JPG