locum.se

Sex personer som sitter och dricker kaffe tillsammans.
Sex personer som sitter och dricker kaffe tillsammans.

Vårt medarbetarlöfte

Om du delar våra värderingar och känner dig hemma i en miljö där lyhördhet, ansvarstagande, tydlighet och handlingskraft präglar kulturen kommer du att trivas hos oss.

Locums medarbetarlöfte – till dig som arbetar på Locum

Det medarbetarlöfte som Locum erbjuder kan sammanfattas så här: Du får jobba med de mest komplexa fastigheter som finns, ansvara för utmanande byggprojekt, får en kontinuerlig utveckling av kompetens och arbetssätt, samtidigt som du arbetar tillsammans med kollegor med hög kompetens i en kultur som präglas av tydliga ledord och ordning och reda. Vårt samarbete kollegor emellan präglas av öppenhet och hjälpsamhet.

För att berätta lite mer om vad det innebär att arbeta på Locum kan vi lyfta fram några områden som är viktiga för oss: 

Samhällsutveckling

Vi som arbetar på Locum går till jobbet varje dag med känslan av att det vi gör är viktigt på riktigt. Vi gör skillnad för medborgare i Stockholms län. Vi bygger vårdfastigheter, vilket innebär riktigt komplexa byggnader med avancerad teknik. Just nu satsas mer än någonsin på sjukvårdens fastigheter, och vi får vara med och bygga moderna lösningar för framtidens generationer som behöver vård.

Förändring och utveckling

Locum befinner sig mitt i en omfattande förändringsresa, vilket kräver mycket av organisationen och dess medarbetare. Organisatoriska förändringar pågår och kommer att pågå under de närmaste året, allt i syfte att vässa vår organisation och vår förmåga att leverera på vårt uppdrag. Att vara med och bidra till den utvecklingen är lärorikt och samtidigt krävande. Utifrån den plan vi har, är vi trygga i att det kommer garanterat att föra både individer och organisationen till nya nivåer.

Komplext uppdrag

Den stora mängd byggprojekt, storleken på projekten men även de mindre projekten är komplexa utifrån att de genomförs parallellt med pågående verksamhet, i närvaro av tredje man, det finns utmaningar med patientsäkerhet osv. Uppdraget kompliceras ytterligare av att vi ingår i en politiskt styrd organisation, med många olika intressenter. Mängden intressenter kan medföra en viss tröghet samtidigt som det också kan vända relativt snabbt i frågor, kopplat till ändrad agenda. Det är komplext på samma gång som det finns stora möjligheter att få vara med och tillsammans med aktuell politisk majoritet leverera goda vårdmiljöer till Stockholms läns invånare. 

Hör vår kollega Johan berätta mer om vårt komplexa uppdrag:

Locums ledord

Vi har hela organisationen tillsammans arbetat fram våra ledord – lyhördhet, tydlighet, ansvarstagande och handlingskraft. Vi vill alla att vi med lyhördhet, tydlighet och ansvarstagande i vårt dagliga arbete ser till att vara handlingskraftiga. Detta arbetar vi för att det ska prägla vårt samarbete såväl internt som externt.

Kollegorna och kompetensen

På Locum finns en enorm kompetens, bred såväl som djup. Här arbetar många experter och specialister med passion för vårt uppdrag. Mycket av den kollegiala stämningen och hjälpsamma andan som råder kan hänföras till vårt uppdrag, att vi är alla engagerade och brinner för att göra skillnad. 

Vårt kontor

Vi sitter i moderna, attraktiva och tillgängliga lokaler centralt på Södermalm. Vi har ungefär 265 anställda med bred och stark kompetens inom fastighetsförvaltning, byggprojektledning och teknik. Vi är stolta över att ha lyckats uppnå jämn könsfördelning och en bra åldersspridning.

DSC_2608.JPG