Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter

Här hittar du våra årsredovisningar, årsberättelser och hållbarhetsrapporter. Ladda ner dem i pdf-format genom att klicka på länkarna nedan. Trevlig läsning!

Hållbarhetsrapporten 2022

hallbarhet_nyhet_700pxl.png

  • Årsredovisningar och hållbarhetsrapporter visar Locums totala uppföljning.
  • Energi- och avfallsrapport per sjukhus visar uppföljning av energianvändning och avfallshantering för respektive sjukhus. 
  • I energirapport per sjukhus redovisas bland annat el-, värme- och kylanvändning.
  • I avfallsrapport per sjukhus redovisas bland annat källsorterat avfall, hushållsavfall och elavfall.