Fastighetsförvaltning - vad är det egentligen?

Locums uppdrag är att förvalta och utveckla Region Stockholms vårdfastigheter. Men vad innebär det egentligen att förvalta?

Nu finns en ny fördjupad presentation av Locums fastighetsförvaltning på locum.se. Tanken är att våra kunder, leverantörer och framtida medarbetare ska få en tydligare bild av vad vi vill uppnå, hur vi jobbar och vilka roller som finns inom vår förvaltningsavdelning.

-  Under många år har vi och våra hyresgäster fokuserat på stora byggprojekt. Nu lyfter vi i större utsträckning fram vår kärnverksamhet – fastighetsförvaltning. Vi vill att du som hyresgäst och medarbetare i vården ska få en bättre inblick hur vi arbetar med vårdfastigheterna, dagligen och på lång sikt, säger enhetschef Utveckling Förvaltning Lisa Nordh.

På den uppdaterade sidan presenteras förvaltningsavdelningen i stort, ansvarsområden för olika roller och hur vi arbetar med fastighetsdrift, utemiljö och strategisk utveckling. Det finns också beskrivning av några specialistområden såsom central ritningshantering, teknikspecialister, vårdlokalutveckling, hållbarhet, byggprojekt och säkerhet.

Sist men inte minst vill vi tipsa om ett antal filmer där du träffar några av våra medarbetare.

Läs mer om Fastighetsförvaltning