Framgångsrikt energisparprojekt på Mammografin inspirerar

– Nu har det blivit en vana att släcka belysningen och att stänga av datorer. Hållbarhet är en självklarhet i vårt dagliga arbete, säger Marie Lyckman Bergman, röntgensjuksköterska och hållbarhetsinformatör på Mammografin på Capio S:t Görans Sjukhus. Hon är nöjd med resultatet på hennes avdelning - en minskning av förbrukningen av verksamhets-el med över 10 procent jämfört med 2018.

Marie ger sina tips för att komma igång med energiarbetet! Se film!

I filmen ger Marie sina bästa tips för att motivera personal och komma igång med energiarbetet på arbetsplatsen. Klicka på bilden eller här för att se filmen >>

2016 gjorde Capio S:t Görans Sjukhus en egen energikartläggning som lämnades in till Energimyndigheten. Utifrån resultatet av kartläggningen utformade sjukhuset en handlingsplan där målet var att minska energiförbrukningen.

–  Vi räknade datorer, sammanställde antalet rum med LED-belysning och mätte elförbrukningen för energikrävande röntgenutrustningar. Dessutom tog vi reda på vilken utrustning som kunde stå i ”sova-lägen” när de inte användes, berättar Marie.

Punktmätning och återkoppling

Genom punktmätningar där man loggar utrustningen gick det att uppskatta energiförbrukningen. Arbetet mejslades ut alltmer de närmaste åren. 

–  Energimålet blev tydligare genom att vi tog fram mätetal i antal datorer och hur mycket de drar i kWh om de var påslagna hela tiden eller endast under kontorstid. Vi räknade datorer/skärmar som inte var avstängda en gång i veckan på avdelningen. Vi återkopplade på APT och via mejl, IT informerade på intranätet om att all IT-utrusning ska vara avstängd om inte annat anges. Allt detta ledde till en ganska snabb beteendeförändring.

Marie påpekar att numera behöver inte datorer stå på under natten för uppdatering och berättar att det tog ett tag innan personal vande sig vid det.

– I samband med detta införde sjukhuset en drive ”Släckt var det här!”, och bästa avdelning/enhet utsågs regelbundet, och pris delades ut i form av en fin frukt- och godiskorg samt en artikel skrevs på vårt intranät om vinnaren, berättar Eva Öhrn, hållbarhetschef på Capio S:t Görans Sjukhus.  

IMG_9988_750px_red.jpg

Bildtext. Korridoren på mottagningen för mammografi på S:t Görans sjukhus. 

Lyft med skriftlig rutin och nytt pilotprojekt

2019 skrevs en rutin på Mammografin om att all utrustning som kan, ska vara avstängd när den inte används.

–  En skriftlig rutin väger tyngre än en muntlig, säger Marie. 

Under åren 2019-2021 genomförde Locum ett pilotprojekt tillsammans med avdelningen. Mätare sattes in lokalt och nu kunde mätetal visa på hur arbetet med att spara el utvecklade sig.

–  Syftet var att se om vi ytterligare kunde pressa ner användningen av verksamhets-el genom beteendeförändringar. Capio S:t Görans hållbarhetschef, Mammografin, Locums förvaltare och jag arbetade tillsammans. Vi fick ett kvitto på att det verkligen går, säger Gunnar Ericsson, energicontroller som sammanställde mätresultaten i pilotprojektet.  

När pilotprojektet avslutades 2021 kunde man konstatera att förbrukningen av verksamhets-el minskat med över 10 procent jämfört med 2018.

–  Det hoppas vi ska vara inspirerande för andra som vill göra en insats. Det är tyvärr inte möjligt att sätta mätare överallt för att ge feedback.  Men även vetskapen om att vårt beteende i vardagen gör skillnad är motiverande, förklarar Gunnar.

– Vi nådde vårt mål på en minskning med 10 procent. Det har varit mycket värdefullt att få mätetalen av Locum. Det har hjälpt oss i vårt förbättringsarbete när det gäller energifrågor. Vi skulle önska att mätningar kunde göras separat i alla byggnader, säger Eva.

Styrning från ledningen en framgångsfaktor

Energifrågan har varit aktuell under alla dessa år och alltid funnits med i sjukhusets mål- och handlingsplaner. Sjukhusets ledning och hållbarhetschef har alltid arbetat aktivt med frågan.

– I min roll som hållbarhetsinformatör lyfter jag alltid att energiförbrukningen är vår största miljöaspekt. Det är viktigt att sprida kunskap, eftersom det blir som ”ringar på vattnet effekt”, förklarar Marie.

Sjukhusets hållbarhetsgrupp träffas regelbundet.

 – I hållbarhetsgruppen finns alltid möjlighet att lyfta frågorna och få tips, idéer och material att jobba vidare med på sin egen avdelning, avslutar Eva.

Eva_Ohrn_Hallabrhetschef_Capio_StG_750px.jpg

Inspireras av Evas och Maries bästa tips till kollegorna på andra sjukhus

Eva Öhrn, Hållbarhetschef

1. Viktigt att ha en aktiv och intresserad ledningsgrupp, som ger tydliga mål om hur hållbarhetsarbetet ska bedrivas på sjukhuset, och att arbetet med energifrågor genomsyras i hela verksamheten. Viktigt med att uppdraget för hållbarhetschefen är tydligt så att mandat finns att genomföra olika projekt som stöder hållbarhetsarbetet.

 2. Kunskap- och kompetensutveckling för hållbarhetschefen för att alltid ha/kunna delge den senaste aktuella utvecklingen inom hållbarhetsområdet

3. Aktiv hållbarhetsgrupp med deltagare från alla avdelningar/enheter som träffas regelbundet där man bland annat följer upp mål- och handlingsplaner och redovisar resultat. Representanterna informerar sedan sina respektive kollegor på APT, via mejl eller andra kanaler och tar även med sin info tillbaka till hållbarhetsgruppen.

Marie Lyckman Bergman, Hållbarhetsinformatör

1. Dialog i arbetsgruppen om hur man generellt kan spara energi, ta fram/uppskatta energiförbrukningen och jämföra/följa upp resultatet med elektrisk utrustning i hemmet. Det är viktigt att sprida kunskap, eftersom det blir som ”ringar på vattnet effekt”.

2. Skriftlig rutin; släcka lampor, stänga av datorer som inte används, och se om och hur man kan stänga av medicinteknisk utrustning.

3. Beteendeförändringen är långsam och kräver ett långsiktigt arbete. Inför gärna ett belöningssystem eller tävling för att motivera medarbetarna. 

Till kampanjsidan Energismart på jobbet >>

Publicerad: 6 december 2022