Energismart på jobbet

Släck belysningen. Stäng av verksamhetsutrustning om och när det är möjligt. Kör diskmaskinen full. Genom enkla beteendeförändringar i vardagen kan du som medarbetare i vården bidra till att minska energianvändningen i vårdfastigheterna. Nu startar Locum en långsiktig energisparkampanj.

1_IMG_9747_korr_750px.jpg

Kampanjen har fått namnet ”Energismart på jobbet” och fokuserar till att börja med på el. 

Att spara el är hälsosamt både för planeten och ekonomin. Och det är mer nödvändigt än någonsin just nu. Sverige och Europa behöver sänka sin elanvändning för att säkra tillgången på el och pressa ner elpriset på energimarknaden.

Elpriserna och elspartips är aktuella samtalsämnen runt lunchbordet idag. Alla vill och behöver hjälpas åt i vardagen. Och du och jag kan göra skillnad. Vår kampanj ger dig några verktyg, säger Anette Henriksson, vd för Locum.

vd_750px.jpg

Bildtext. Anette Henriksson, vd på Locum uppmanar alla att hjälpa till att spara energi. 

Energieffektivisering på många fronter

För oss och Region Stockholm är det sedan länge ett prioriterat område att fastighetsbeståndets energianvändning ska vara resurseffektiv och bidra till minskad klimatpåverkan och stark ekonomi.

På Locum fortsätter vi vårt systematiska arbete med energieffektivisering på många fronter. Vi installerar solskydd som minskar kylbehovet i verksamheterna och byter belysning och installerar närvarostyrning. Andra exempel är att installera effektivare fläktar och pumpar, optimera ventilationen samt återvinna energi, berättar Elisabeth Teichert, hållbarhetschef på Locum.

Och vi behöver hjälp av er för att nå Region Stockholms högt ställda mål, poängterar Anette Henriksson.

Konkreta tips, inspiration och kunskap för att göra skillnad i vardagen

Här får du konkreta tips, inspiration och kunskap! Du och dina kollegor kan göra skillnad i vardagen medan vi arbetar vidare med de stora och tekniskt komplexa systemen för hela fastigheten. 

Hitta mer information på vår kampanjsida locum.se/energismart

Under hösten fokuserar vi på elen. Vi ger dig verktygen:

  • 5 elspartips. Tips som gör skillnad och är enkla att göra i vardagen.
  • Mall för elrond. Du och dina kollegor kan kolla igenom er avdelning eller mottagning och hitta energitjuvar.
  • Inspiration från andra vårdverksamheter. Hur gjorde man där?
  • Mall för verksamhetstider. Du rapporterar till oss. Vi anpassar systemen och det kan göra stor skillnad.

Fakta:

Kampanjen ligger i linje med Energimyndighetens informationskampanj och med EU:s nya lag om elmarknaden som anger att medlemsländerna ska sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10 procent fram till och med den 31 mars 2023.  www.energimyndigheten.se

Vårdfastigheter är energiintensiva. De rymmer många olika högteknologiska vårdmiljöer och har många verksamheter som är i gång dygnet runt. Dessutom finns många stödjande teknikintensiva processer som exempelvis steriltekniska verksamheter.

Resurseffektiv energianvändning. Energi är ett av Locums mest betydande miljöaspekter. Resurseffektiv energianvändning ett prioriterat område inom hållbarhet för att nå högt ställda globala och regionala klimatmål.

Energin ingår i hyran för hyresgästerna, vilket är ovanligt på fastighetsmarknaden. Det betyder att både fastighetens energi och den så kallade verksamhetsenergin ingår i den energianvändningen Locum redovisar.