Miljöombuden bjöds på kunskap och inspiration

– De konkreta tipsen som gör skillnad går hem, säger Patrik Bergman efter sitt möte med miljöombuden inom SLSO. Att få veta att man kan vara med och påverka genom enkla saker som att stänga kylen snabbt och stänga av datorskärmen när man går hem är positivt.

En gråmulen fredag i BUP:s lokaler på Södersjukhuset. Patrik Bergman, teknikförvaltare på Locum, är inbjuden för att berätta om den nya energisparkampanjen ”Energismart på jobbet” för miljöombuden inom SLSO. Ett tjugotal personer är på plats.

David Öberg, projektledare och miljösamordnare på BUP har bjudit in.

– Vi gillar verkligen initiativet ”Energismart på jobbet”. Det fungerar för våra enheter som finns i Locums lokaler och de som finns på andra ställen. Och det fungerar också för såväl heldygnsvård som öppenvård och för den som sitter på kontor. Bredden är särskilt välkommen eftersom vi själva mest hanterar miljöfrågor som rör heldygnsvård. 

Viktigt att träffas och få ny kunskap

Gruppen gjorde också en övning tillsammans.

– Grupparbetet var bra. Vi identifierade vad som gått bra, var vi har utmaningar och vad vi behöver hjälp med. Alla var engagerade och det var nog särskilt uppskattat eftersom det var första gången vi sågs ”live” på två år, förklarar David.

Patrik_700pxl.jpg

Bildtext: Patrik Bergman, teknikförvaltare på Locum, träffade SLSO:s miljöombud.

Locums teknikförvaltare är också nöjd med mötet.

– Det var väldigt intressant att höra gruppens inspel och resonemang utifrån vår kampanj. El och energi står inte alltid först på miljöombudens agenda, utan det handlar oftare om avfallshantering och inköp. Förhoppningsvis förmedlade jag ny kunskap som gör att miljösamordnarna fått upp ögon för att det gör skillnad att spara el i vardagen och att de känner sig inspirerade att arbeta med beteendeförändringar bland medarbetarna framöver, säger Patrik.

Viktigt att kunna påverka

Medvetenheten i gruppen ökade under mötet. De konkreta tipsen och att få veta att ”jag kan påverka” uppskattades.

– Vi kommer att sprida informationen vidare via enhetsmöten och arbetsplatsträffar och via vår kampanjsida på vårt intranät. Att få färdigt material att använda är väldigt positivt, avslutar David.

Läs mer på kampanjsidan Energismart på jobbet.

 

Publicerad: 7 december 2022