locum.se

Personaltaxa för parkering återinförs 1 januari 2023

Sista december 2022 upphörde den avgiftsfria parkeringen som gällt under pandemitiden. Sedan den 1 januari gäller marknadsanpassade parkeringsavgifter för personal som beslutades i Region Stockholm redan i budgeten för 2020. Marknadsanpassningen görs för att följa skattelagstiftningen. Det innebär bland annat zonindelning, tim- och dygnstaxa, maxtaxa om 6 timmar och gratis parkering på kvällar och nätter.

Apcoa-parkering-650x330.png

Under pandemiåren har regeringen tillåtit ett avsteg från rådande skattelagstiftning gällande förmånsbeskattning för fri parkering. Första januari 2023 trädde åter skattelagstiftningen för förmånsbeskattning in. Parkering blir förmånsbeskattad om inte avgifterna är marknadsanpassade. Därför harmoniseras nu parkeringsavgifterna för personal med omkringliggande marknadstaxor.

Zonindelning för enhetliga taxor 

Vårdfastigheterna är indelade i tre zoner – innerstad, ytterstad och landsort. Taxorna är marknadsanpassade och enhetliga inom det geografiska området. 

Personalparkering 2023 med start 1 januari  

  • Tim- och dygnstaxa gäller måndag-lördag. Du betalar för parkering mellan klockan 06.00 och 18.00, på kvällar och nätter parkerar du gratis. Avgiftsfritt söndagar och röda dagar. 
  • Maxtaxa gäller, vilket innebär att du betalar för maximalt 6 timmar/dygn. 
  • Personaltaxan för innerstad är 10:-/timme, för ytterstad 5:-/timme och för landsort 3:-/timme. Taxan gäller per påbörjad timme. För garage-/p-husplats gäller ett påslag på 20%, eftersom garageplats enligt Skatteverkets regler har ett högre marknadsvärde än gatuparkering.
  • När du parkerar med appen ApcoaFlow och har ett aktivt HSA-id kan du parkera på personalparkering. Tidigare parkeringstillstånd upphör därmed.

Närmare 30 000 medarbetare har redan kopplat sitt HSA-id till ApcoaFlow-appen. Gör det du också!

För att parkera på personalparkeringen vid sjukhusen behöver du ha ApcoaFlow-appen och ett aktivt och personligt HSA-id kopplat till den. Uppdatera med ditt personliga HSA-id minst 24 timmar innan ditt första användande.

Så här gör du – instruktion hittar du på locum.se/personalparkering/

Har du frågor om parkering?

Du är varmt välkommen att kontakta Locums kundtjänst på 08-123 172 00, välj Parkering.

Läs mer på locum.se/personalparkering

Publicerad: 17 november 2022