Energikartläggning grunden för energieffektivisering på sjukhuset

Strömtången kopplas på, liksom det mindre och smidigare lasso-liknande mätinstrumentet. Mätresultaten loggas och laddas in i bärbara datorer. Andra mätare läses av på plats. Det här är den senaste i raden av mätningar med portabla mätare som kompletterar tidigare insamlade data. – Nu går vi in på upploppet i arbetet med energikartläggningen av byggnad 03 och 04 på Södersjukhuset, säger Michael Hansson på Afry, som anlitas av Locum för att utföra kartläggningen.

stromtang_ i_bruk_700pxl.png

Bildtext: Strömtängerna är inkopplade under en vecka för att kunna logga resultaten.

Vi befinner oss i en elcentral i Byggnad 04 och här är det tyst till skillnad mot i rummet med forskningsfrysar i samma byggnad där kylsystemet surrar.

– Nu har jag och mina kollegor gjort många mätningar och loggningar på plats under det senaste halvåret. Utifrån teknisk fastighetsdokumentation samt systemen för fastighetsautomation och energiuppföljning får vi en god bild över energiläget. Det är dags att sammanfatta i en rapport som ska hjälpa förvaltarna att göra väl underbyggda val för energieffektivisering under många år framöver, säger Michael. 

michael_hansson_red_700pxl.png

Bildtext: Michael Hansson är en av dem som gör energikartläggningar åt Locum.

Kartläggningen hittar besparingspotentialer

Energikartläggning är grunden för att kunna veta vilka åtgärder man ska genomföra för att minska energianvändningen. Den pekar på besparingspotentialer, åtgärdsförslag och beräknar energimängder på dessa samt anger investeringskostnader.

  Kartläggningen identifierar var bristerna finns och mynnar ut i en åtgärdslista. Åtgärdslistan består både av driftrelaterade åtgärder och investeringsåtgärder, förklarar Gunnar Eriksson, energicontroller på Locum.

Patrik Bergman, teknikförvaltare på Locum, jobbar med att ta de strategiska besluten hur och i vilken ordning man ska göra verklighet av åtgärdslistan.

–  Sedan gäller det att arbeta systematiskt med alla tekniska system som drar energi som värme, ventilation, kyla och avfuktning. Vi tittar också på belysning och vårdverksamhetens elförbrukning, säger Patrik.

Lokala energimål i energiplanen

– Varje år upprättar vi en energiplan för varje fastighet. Den utgår från den övergripande målnivån och innehåller förutom lokala energimål, historiskt utfall och prognos också kommande åtgärder och händelser som påverkar energianvändningen för varje sjukhus. Energiplanen följs upp varje månad, säger Gunnar.

Arbetet bedrivs alltså systematiskt. Man behöver både optimera, alltså trimma befintlig tekniska system, och investera i bättre teknik.

kopplar_in_matare_700pxl.png

Bildtext: Michael Hansson sträcker sig in i elskåpet för att fästa de lassoliknande mätarna. Det är ett verkligt precisionsarbete.

mius80_700pxlpng.png

Bildtext: Frysarna för forskningsändamål håller en temperatur på minus 80 grader.

 

sprittemometer_700pxl.png

Bildtext: Viss avläsning sker helt utan uppkoppling – här en så kallad sprittermometer.

 

Fakta:

  • Energikartläggningarna styrs av lagkrav.
  • Ett prioriterat område för Locum och Region Stockholm är att fastighetsbeståndets energianvändning ska vara resurseffektiv för att bidra till minskad klimatpåverkan och stark ekonomi.
  • Ta del av kampanjen Energismart på jobbet som ger dig kunskap och inspiration så att du kan göra skillnad. 
Publicerad: 27 mars 2023