locum.se

Innovationsfondens dag med spaningar in i framtiden

26 september arrangerade Region Stockholm Innovationsfondens dag. Det är ett tillfälle att få inblick i hur framtidens hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur kan komma att utformas. Locum deltog med innovationsprojektet Energieffektiv vård* och systemet VAKEN (Visualisering Av Klimat och Energi).

Nyhet_innovationsfondens dag2023_825x464_ny.jpg
Bild: Erik Sahlin, specialist fastighetsautomation och Håkan Wilken, verksamhetsutvecklare.

Systemet VAKEN, som delvis finansierats av Innovationsfonden, samlar in olika mätvärden och visualiserar inomhusklimatet, något som är till fördel både för vårdens dagliga verksamhet som Locums fastighetsdrift.

Håkan Wilken, verksamhetsutvecklare på Locum deltog på Innovationsfondens dag tillsammans med Erik Sahlin, specialist fastighetsautomation. 

Håkan, kan du berätta lite mer om innovationsprojektet Energieffektiv vård och systemet VAKEN?

"Innovationsprojektet Energieffektiv vård föddes efter den varma sommaren 2018 då verksamheter vid bland annat Danderyds sjukhus brottades med hög relativ luftfuktighet vilket periodvis medförde störningar för vården exempelvis inställda operationer och att sterilt material behövde steriliseras om.

Målet var att hitta en lösning för att vården tryggt ska kunna bedriva sin vård även vid längre perioder av hög värme och hög luftfuktighet. Systemet VAKEN utvecklades och har sedan dess förfinats och förbättrats med goda resultat vid Danderyds sjukhus och nytta både för vården och Locums fastighetsdrift. Ambitionen är att på sikt nyttja den senaste versionen av VAKEN inom flera verksamheter och sjukhusområden".

*Projekt Energieffektiv vård drevs mellan 2018-2020 i samverkan mellan Region Stockholm med Locum och Danderyds sjukhus, Vattenfall, KTH, Ericsson och Telia. Systemet som skapades inom projektet namngavs VAKEN som står för Visualisering Av Klimat och Energi. Projektet fortsatte under 2020-2023 och systemet har uppgraderats och förbättrats till VAKEN 2.0.

Här kan du läsa mer om VAKEN och om fördelar som systemet bidrar med för vården och fastighetsdriften.

Publicerad: 26 september 2023