Information om beställning av fastighetsnät

Beställningar av fastighetsnät läggs via Landlord, Locums gemensamma ärendehanteringssystem, istället för som tidigare via ett webbformulär.

Fördelar med att lägga beställning via Landlord

Den nya rutinen för att beställa Fastighetsnät gör det enklare att lägga sin beställning och se status för sitt ärende:

  • Kunden får ett ärendenummer direkt när beställning skickas in, vilket man inte får i nuvarande system.
  • Kunden kan även enkelt följa sitt ärende genom hela processen och se var i flödet ärendet ligger.
  • Fakturorna blir tydligare där kunden kan se vad som är beställt i respektive ärende, en faktura/ärende. 

För Locum har det blivit enklare med ett gemensamt system för all ärendehantering, dock med olika inloggningar för drift och fastighetsnät.

Vem kan lägga själva beställningen?

På sikt kommer alla kunna kan lägga en beställning för fastighetsnät via Landlord. Man loggar in med sitt kundnummer som man får från Locums teknikspecialister fastighetsnät eller från vår kundtjänst. Det går inte att logga in med sitt HSAid som man gör för driftärenden. Kundnumret är kopplat till den organisation ni tillhör, det vill säga fakturamottagare. Ni får endast beställa med kundnummer som är er egen organisationstillhörighet. 

För frågor, vem kan jag kontakta?

Locums Teknikspecialister Fastighetsnät

Här kan du lägga din beställning av fastighetsnät.