locum.se

Information om beställning av fastighetsnät

Beställningar av fastighetsnät läggs via Weblord, Locums gemensamma ärendehanteringssystem, istället för som tidigare via ett webbformulär.

Fördelar med att lägga beställning via Weblord

Weblord är Locums system för beställning av  Fastighetsnät där kunden enkelt kan se status för sitt ärende under hela processen. :

  • Kunden får ett ärendenummer direkt när beställning skickas in.
  • Kunden kan även enkelt följa sitt ärende genom hela processen och se var i flödet ärendet ligger.
  • Fakturorna blir tydligare där kunden kan se vad som är beställt i respektive ärende, en faktura/ärende. 

För Locum har det blivit enklare med ett gemensamt system för all ärendehantering, dock med olika inloggningar för drift och fastighetsnät.

Vem kan lägga själva beställningen?

Alla kan lägga en beställning via Weblord. Man loggar in med sitt kundnummer som man får från Locums teknikspecialister fastighetsnät eller från vår kundtjänst.
Det går inte att logga in med sitt HSA-id som man gör för driftärenden. Kundnumret är kopplat till den organisation ni tillhör, det vill säga fakturamottagare. Ni får endast beställa med kundnummer som är er egen organisationstillhörighet. 

För frågor, vem kan jag kontakta?

Locums Teknikspecialister Fastighetsnät

Här kan du lägga din beställning av fastighetsnät.