Grimman 2

Fastigheten domineras av vårdverksamhet med inriktning på ätstörningar. Här finns specialister inom ämnet för barn och vuxna.

Kontaktpersoner Locum för Grimman 2

Anna Jonasson
Anna Jonasson
Fastighetsförvaltare
Per-Martin Roos
Per-Martin Roos
Teknikförvaltare
Anders Ring
Anders Ring
Driftcontroller
Göran Lundqvist
Göran Lundqvist
Facility Manager