Vårdgivare

Hyresgästerna på Grimman 2, Wollmar Yxkullsgatan 27 domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Vården på sjukhuset är finansierat av Region Stockholm, alternativt upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare på Grimman 2

Vi behandlar män och kvinnor i alla åldrar som lider av en ätstörning. Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst. Till vänster kan du se hur du gör för att komma till ett första samtal till oss och hur en vårdkontakt kan se ut.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.