Vårdgivare

Hyresgästerna på Grimman 2, Wollmar Yxkullsgatan 27 domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Grimman 2 är landstingsfinansierad. Det betyder att det antingen är Region Stockholm som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare på Grimman 2

Vi behandlar män och kvinnor i alla åldrar som lider av en ätstörning. Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst. Till vänster kan du se hur du gör för att komma till ett första samtal till oss och hur en vårdkontakt kan se ut.

Läs mer på vår hemsida.

Läs mer vår hemsida eller på Vårdguiden.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

Läs mer på vår hemsida eller på Vårdguiden.

Läs mer på vår hemsida eller på Vårdguiden.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

Läs mer på vår hemsida eller på Vårdguiden.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

Läs mer på vår hemsida eller på Vårdguiden.

Vård hos oss kan se ut på många olika sätt och vi strävar alltid efter att kunna erbjuda en behandling som passar dig bäst.

Läs mer på vår hemsida eller på Vårdguiden.