Fasad på Grimmans aprikosfärgade byggnad och orange plåttak.
Fasad på Grimmans aprikosfärgade byggnad och orange plåttak.

Grimman 2, Wollmar Yxkullsgatan 27

Grimman 2 ligger mitt på Södermalm i Stockholm på Wollmar Yxkullsgatan. I dessa kvarter finns flera vårdfastigheter bland annat Maria sjukhus.

Locum förvaltar idag den 7 800 kvadratmeter stora fastigheten på Södermalm.
 
Vårdfastigheten erbjuder i huvudsak ett centrum för ätstörningar. 
 
Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften på sjukhuset.
 
Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

7 800 kvm

förvaltas av Locum

Ring 112

vid livshotande tillstånd