Helikopterbild över Dalens aprikosfärgade sjukhusbyggnad bestående av ett höghus och flera lägre byggnader i en grön miljö med träd och gräsmattor.
Helikopterbild över Dalens aprikosfärgade sjukhusbyggnad bestående av ett höghus och flera lägre byggnader i en grön miljö med träd och gräsmattor.

Dalens sjukhus

Dalens sjukhus ligger i södra delarna av Stockholm och levererar flera olika vårdgivare inom hälso- och sjukvård på uppdrag av Region Stockholm.

Locum förvaltar idag den 34 000 kvadratmeter stora vårdfastigheten som ligger vackert i närheten av Skogskyrkogården och Johanneshov. Locum genomför årligen löpande planerade underhållsarbeten och hyresgästanpassningar i nära samarbete med verksamheterna.

Sjukhuset erbjuder vård inom bland annat slutenvård (geriatrik och palliativ vård), vårdcentral, röntgen, barnavårdscentral, lab, hörselklinik och fotterapeut.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Vissa sjukhus använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Allmän yta entré Sollentuna sjukhus

Lediga lokaler

Söker du en lokal för vård, kontor, utbildning eller butik? Just nu finns det lediga lokaler att hyra på detta sjukhus.

Se alla lediga lokaler

 

Historik. År 1977 började bygget av Dalens sjukhus och det byggdes som en kopia av Sollentuna sjukhus.  Från början var det tänkt att Dalen skulle bli ett centralsjukhus men istället fick Huddinge sjukhus bli ett så kallat centralsjukhus. Dalens sjukhus stod klart 1980 och från 1981 bedrevs så kallad långvård med 384 platser och 10 dagvårdsplatser och en vårdcentral. Och från 1992 har det kallats geriatrisk klinik, alltså behandling av sjukdomar hos personer över 65 år.

 

 

April 1980
invigdes sjukhuset
34 000 kvm
förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd