Vårdgivare

Hyresgästerna på Dalens sjukhus domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Dalens sjukhus är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Region Stockholm som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även privata verksamheter. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Vårdgivare

Dalengeriatriken - Vår verksamhet på Dalens sjukhus. Nedan följer kort information om våra avdelningar och uppdrag. Läs gärna om oss på vår hemsida

Dalengeriatriken består av de geriatriska avdelningarna 41, 42, 51, 52, 71, 72 och 82 på de olika våningsplanen i huset. Vi bedriver vård på uppdrag av Region Stockholm och erbjuder akutgeriatrisk vård, stroke- och ortopedrehabilitering  samt minnesutredningar. Vi arbetar för att skapa en sammanhållen vårdkedja med smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter och samverkanspartners. 

Vårdavdelningarna tar företrädesvis emot patienter 65 år eller äldre. Vi har direktintag, dygnet runt via remiss från akutmottagningar, vårdavdelningar, särskilda boenden,  ambulansen, vårdcentral och ASIH. 

Minnesmottagningen är en öppenvårdsmottagning på entréplanet, för utredning av personer med minnesproblematik, 65 år och äldre, efter remiss från husläkare eller annan specialistläkare.

Aleris Röntgen Dalen

Aleris Röntgen Dalen hittar du på entréplan. Tag till vänster efter entrén, och gå till korridor A4.

Vi utför skelett – och lungröntgenundersökningar samt ultraljud. Till skelett – och lungröntgen har vi drop in hela öppettiden. Remiss behövs för samtliga undersökningar. Vi har avtal med Region Stockholm och regionens patientavgifter och frikort gäller.

Kontaktuppgifter och öppettider till Aleris Röntgen Dalen hittar du på vår hemsida.  

Välkommen till oss med din remiss!

Välkomna till BVC Knoppen! Du hittar oss i slutet på korridor B som ligger till höger när du passerat receptionen. Har du barnvagn får du väldigt gärna gå runt sjukhuset, längs parkeringen och ta entrén där. Det står BVC Knoppen på dörren.

Vi har lång erfarenhet och bred kompetens kring föräldraskapet, familjerelationen och allt som rör ditt barns hälsa och utveckling.

Vi erbjuder barnhälsovårdens basprogram. Där ingår läkarbesök, vaccinationer, att följa och bedöma barnets utveckling, kontroll av längd, vikt, syn, hörsel och tal samt allmän rådgivning kring sjukdom och hälsa. Hos oss kan du även delta i samtalsgrupper för förstagångsföräldrar, flerbarnsföräldrar och för mammor med särskilda behov, samt prova på spädbarnsmassage.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

Du finner oss på korridor E och F på bottenplan.

Vi är en primärvårdsrehabiliteringsenhet som erbjuder öppenvårdsrehabilitering på mottagning eller i ditt hem och i din närmiljö.

Vi har även ett specialistutbildat neuroteam för dig som är nyinsjuknad i stroke eller någon annan neurologisk sjukdom. Till oss krävs ingen remiss.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

Välkommen till Dalen Rehab Södra, du finner oss på korridor F4 på entréplan!

Vi erbjuder rehabilitering på vår mottagning, i ditt hem eller i din närmiljö. Vi är en landstingsdriven verksamhet som ingår i Region Stockholms sjukvårdsområde. Hos oss träffar du erfaren och kompetent personal.

Vi går igenom dina problem och utifrån dem tar vi fram en gemensam rehabiliteringsplan där vi hjälper dig att nå dina mål.

För mer information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

Vi finns på entréplan korridor B

Vi är en verksamhet i Praktikertjänst AB som ingår i vårdval Stockholm. Vår målsättning är att erbjuda dig och din familj lättillgänglig hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Husläkarmottagning med hemsjukvård. Besökstider bokar du via telefon med din husläkare eller distriktssköterska.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

Eartech är specialiserade på hörapparater, hörselskydd och hörselhjälpmedel. Våra verksamheter är auktoriserade av Region Stockholm och vi är leverantörsoberoende. Hos oss arbetar audionomer, hörselingenjörer, servicetekniker och administrativ personal.

Man behöver ingen remiss för att testa sin hörsel hos oss och vi finns på bottenplan precis vid ingången till Dalens sjukhus.

Vi nås på 020-121226 eller på mail: info@eartech.se.

Man kan också besöka vår hemsida och direkt boka tider online.

Välkommen till Eartech – Livet är värt att höra!

Vi finns på bottenplan i huvudentrén på Dalens sjukhus, direkt till höger när du kommit in.

Jag är fotterapeut och undersköterska som erbjuder medicinsk fotvård. Jag erbjuder även fotsjukvård, alltså remisspatienter. Avtal finns med landstinget.

Ring för mer information och bokning till telefonnummer 076-843 26 43.

Eller besök Vårdguiden.

Varmt välkomna!

Fot Hälso Kliniken erbjuder medicinsk fotvård. Vi samarbetar med Region Stockholm.

För tidsbokning eller mera information, kontakta Tina på 070-722 05 11.

Eller besök Vårdguiden.

Välkomna!

För information besök vår webb.