Dalens sjukhus 40 år

Vi säger grattis till Dalens sjukhus som fyller 40 år i år.

dalens_sjukhus.jpg

Ambitionen var att bygga det största sjukhuset i norra Europa men planerna ändrades och lades på hyllan 1970 då landstinget istället ville satsa på Huddinge sjukhus.

Kopia av Sollentuna sjukhus

År 1977 började bygget av Dalens sjukhus och det byggdes som en kopia av Sollentuna sjukhus. Förutom färger och textilier såg sjukhusens vårdavdelningar ut på samma sätt med undantag att många av Dalens vårdrum var utrustade med taklyft.
  sollentuna_sjukhus.jpg

 

Lättrekryterad personal
Det var inte svårt att rekrytera personal till Dalens sjukhus. Platsannonserna som beskrev arbete med gruppvård lockade många men även möjligheten att få arbeta på ett nybyggt sjukhus. Många av de rekryterade sjukvårdspersonalen kom från Serafen på Kungsholmen som fick stänga den 18 januari 1980.

Långvård
Från 1981 bedrevs så kallad långvård på Dalens sjukhus med 384 platser och 10 dagvårdsplatser och en vårdcentral. Och från 1992 har det kallats geriatrisk klinik, alltså behandling av sjukdomar hos personer över 65 år.

Sjukhuset idag
På Dalens sjukhus finns många olika vårdgivare inom bland annat slutenvård (geriatrik och palliativ vård), vårdcentral, röntgen, barnavårdscentral, labb, hörselklinik och fotterapeut.

foliering4_dalen_750px_201125.jpg

Om du har vägarna förbi, kan du läsa om Dalens sjukhus 40 år vid caféet.