Fortsatt utveckling av fastigheten Dalens sjukhus

Nyfiken? Vad händer med lokalerna på ditt sjukhus de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Locums förvaltningsområdeschef för Dalens sjukhus, Sam Höglund på 3 frågor om hur vi tillsammans utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

sam_700x450px_220302.jpg

Bildtext: Sam Höglund, förvaltningsområdeschef på Locum för vårdfastigheten Dalens sjukhus, berättar om utvecklingsplanerna. 

Vad händer med fastigheten under 2022?

 Vi har ett par stora projekt som kommer märkas av i år, bland annat att byta taket på hela sjukhuset för att säkerställa att vi skall slippa framtida vatteninträngningar. Taket är en viktig del av byggnadens klimatskydd, berättar Sam Höglund, förvaltningsområdeschef för Dalens sjukhus på Locum.

 Under åtet kommer vi också fokusera på ytskiktsrenoveringar som målning och byte av mattor. Sjukhuset har en hel del lokaler som behöver renoveras och det är ett arbete som vi nu påbörjar och som även kommer fortsätta de kommande åren.

dalens_sjukhus.jpg

Bildtext: Planering av att byta hela taket på Dalens sjukhus pågår för fullt.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på cirka 5 års sikt?

 Vi kommer intensifiera arbetet med att lyfta standarden på lokalerna genom att satsa på upprustning av ytskikt och vi kommer också göra en del arbeten kopplat till inomhusklimatet, säger Sam.

Under de kommande åren planerar vi även, utöver takrenoveringen, att göra en teknisk upprustning av stammarna i huset. Där vi vill förebygga risken att drabbas av vattenskador.

På Locum arbetar vi för att skapa ökade värden för vården både för dagens och morgondagens invånare.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

 Vi har de senaste åren gjort en rad åtgärder för att minska byggandens klimatpåverkan och arbetet hårt för att bland annat minska energiförbrukningen. Något vi kontinuerlig arbetar med. Vi byter bland annat ut belysning och optimerar ventilationen som är två stora energitjuvar. Vi arbetar också för att se över byggnadernas robusthet kopplat till det förändrade klimatet och extremväder, avslutar Sam.