locum.se

Tillsammans utvecklar vi Dalens sjukhus

Under 2024 fortsätter vi utvecklingen av ditt sjukhus. Är du nyfiken på vad som är på gång? Vi har frågat Sam Höglund, förvaltningsområdeschef, och Rebecka Yrlid, projektområdeschef, hur de arbetar tillsammans med vården för att stärka och framtidssäkra sjukhusområdet.

foc+poc_syd_800x498px_230221.jpg

Vad är det viktigaste som händer på sjukhusområdet under 2024?

Ett projekt som påbörjades 2023 är etablering av laddplatser för eldrivna fordon som kommer att driftsättas under 2024. 12 platser kommer att finnas till hands för både personal och besökare. Om stort intresse visas och platserna snabbt blir fullbelagda, finns möjligheter för en utbyggnad av flera laddplatser.

– Inomhusklimatet kommer att förbättras genom optimering av värmesystemet för att få ett jämnare värmeflöde i hela fastigheten. Vi går även vidare med ytterligare satsningar på underhållsåtgärder som nya ytskikt i sjukhusets lokaler vi och förbättrar skyltningen för att besökare och patienter lättare ska hitta på sjukhusområdet, berättar Sam Höglund, förvaltningsområdeschef.

Arbetet med att byta ut all belysning på sjukhuset till LED-lampor påbörjades under 2023 fortsätter under 2024. Att byta glödlampor till LED har många fördelar, dels har LED längre livslängd, vilket innebär att de är ett mer hållbart alternativ, dels är de upp till 90 procent energisnålare.

 En annan fördel är att LED-lampor inte blir lika varma som glödlampor och de är därför ett brandsäkrare val, fortsätter Sam.

Ett projekt som kommer att starta under året är att byta ut det separata kylsystemet i storköket.

Vi byter ut alla kylrör som går i taken och berörda styrskåp som är kopplade till kylsystemet. Arbetet kommer att påbörjas efter sommaren och beräknas bli klart i slutet av året, berättar Rebecka Yrlid, projektområdeschef.

Tidigare har taket på låghusdelen renoverats och under 2024 är det dags för höghusdelen i byggnad 06. Taket kommer bland annat att läggas om och fläktrummen renoveras.

Dalens_sjukhus (6) 1000x557px.jpg
Bild: I höghusdelen ska taket renoveras och det planeras även för en en teknisk upprustning av byggnaden.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på lite längre sikt?

Ett stort kommande projekt är en teknisk upprustning av höghusdelen i byggnad 06 som kommer att omfatta en stor del av sjukhusets lokaler.

Just nu inväntar vi ett planeringsbeslut som kommer under året. Den tekniska upprustningen kommer bland annat innebära utbyte av avlopps- och värmestammar för att förbättra inomhusklimatet, säger Rebecka.

Den tekniska upprustningen ger möjlighet att välja moderna och energismarta systemlösningar som kommer leda till en minskad energiförbrukning och ett hållbarare sätt att förvalta fastigheten. Detta förlänger sjukhusets livslängd vilket ger möjligheter för att utveckla verksamheterna i lokalerna och även locka nya hyresgäster.

Ett låsbart cykelgarage för personalen med möjligheter att ladda cykelbatterier är något som vi planerar för på längre sikt, säger Sam.

Utifrån resultatet på de kundundersökningar som gjorts under förra året, vilka områden kommer ni arbeta extra mycket med under 2024?

Två fokusområden för 2024 är att förbättra kunddialogen och genomföra förbättringar på utemiljön.

 Målet är att ha en tätare kunddialog för att få en större förståelse för våra hyresgästers behov. Vi fortsätter jobba med kundkontakter genom att vara mer närvarande och synliga på sjukhuset med bland annat fler hyresgästmöten. Vi vill förbättra informationen till hyresgästerna och berätta mer om vad som händer på sjukhusområdet i form av våra nyhetsbrevutskick, avslutar Sam.

cykeldag_800x600px_magnus_erik_dalen_230523.jpg
Bild: Cykeldag 2023.

Locums cykeldagar på sjukhuset har varit en populär kundaktivitet som återkommer under 2024. Det finns även planer på att genomföra olika sorters gemensamma hyresgästaktiviteter.

Gällande förbättringar på utemiljön genomför vi olika aktiviteter som trygghetsvandring på sjukhusområdet. Där ser vi över belysning kring sjukhuset och hur vi kan förbättra tillgängligheten för att öka tryggheten och skapa en bra utemiljö för alla att vistas i, avslutar Rebecka.

Alla patienter, besökare och personal ska uppleva att vårdfastigheterna och deras omgivande utemiljöer skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö, är tillgängliga, trygga och hälsofrämjande.

---

Publicerad: 26 januari 2024