Bättre inomhusklimat i byggnad 02

Vi har genomfört ett projekt på sjukhuset där vi nyttjar Stockholmsåsens kalla vatten för att kyla ner lokalernas höga temperaturer vid värmetoppar.

Vi på Locum arbetar kontinuerligt med att utveckla olika lösningar för att kunna förvalta lokalerna på Löwenströmska sjukhuset på ett hållbart och effektivt sätt. Det kan handla om energieffektivisering eller den fiffiga lösningen att nyttja Stockholmsåsens kalla vatten till att kyla ner byggnad 02.   

Se filmen med projektledare Thomas Stranneryd som kort berättar om projektet som pågick mellan november 2020 och april 2021"Frikyla på Löwenströmska sjukhuset". intranat_495x464px_frikyla_lowenstromska_211101.jpg