Entré till Löwenströmska sjukhusets röda tegelbyggnad i en miljö med gröna växter och träd. Röd SL-buss till höger.
Entré till Löwenströmska sjukhusets röda tegelbyggnad i en miljö med gröna växter och träd. Röd SL-buss till höger.

Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset ligger naturskönt längs E4:an i Upplands Väsby kommun i norra Stockholm. Huvudentrén är öppen vardagar 06:00 och 20:00. Notera att entréplan anges som våning två.

Locum förvaltar den 56 000 kvadratmeter stora byggnaden på Löwenströmska sjukhuset. Det finns flera olika verksamheter och vårdgivare på sjukhuset med både öppenvård och slutenvård, bland annat, Stockholm Spine Center, geriatrisk klinik och vårdcentral. Under rubriken "Vårdgivare" till vänster finns en fullständig förteckning över sjukhusets verksamheter samt kontaktuppgifter.

 

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuell bygg- och störningsinformation på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Historik. Löwenströmska sjukhuset, "Löwet", har anor tillbaka till mordet på Gustav III. Gamla lasarettet byggdes som en direkt följd av detta. De gamla sjukhusbyggnaderna är idag sålda, men historien lever vidare i det nya sjukhuset som byggdes 1964.

Det ursprungliga sjukhuset kom till stånd tack vare en donation från Jacob Johan Anckarströms familj. Detta som en soningsgåva för broderns mord 1792 på kung Gustav III. Familjen Anckarström bytte namn till Löwenström. Den första lasarettsbyggnaden stod klar 1809.

1964 stod det nya sjukhuset på plats, och 20 år senare invigdes tillbyggnaden hus 02. Från 2012 fram till 2018 sjukhuset genomgått en massiv upprustning av de tekniska installationerna. Upprustningen har berört ventilationssystem, avloppstammar, värmesystem, styr/regler, belysning, el-stigare och brandlarmsystem och sprinkler kommer att installeras. Detta gör att Löwenströmska är rustad för att möta framtidens krav på moderna sjukhusmiljöer.

År 1809

Invigning av sjukhuset

1964

Nya byggnaden färdig

56 000 kvm

Bruttoyta

Ring 1177

För kontakt med vården, eller se Vårdgivare