Entré till Löwenströmska sjukhusets röda tegelbyggnad i en miljö med gröna växter och träd. Röd SL-buss till höger.
Entré till Löwenströmska sjukhusets röda tegelbyggnad i en miljö med gröna växter och träd. Röd SL-buss till höger.

Löwenströmska sjukhuset

Löwenströmska sjukhuset ligger naturskönt längs E4:an i Upplands Väsby kommun i norra Stockholm.

Locum förvaltar idag den 56 000 kvadratmeter stora byggnaden på Löwenströmska sjukhuset. Huvudentrén är öppen vardagar 06:00 och 20:00 och helger 08:00-17:00. Notera att entréplan anges som våning två.

Sjukhuset erbjuder vård inom en mängd olika områden med både öppenvård och slutenvård. Bland annat, Stockholm Spine Center, geriatrisk klinik, vårdcentral, dialysmottagning, ögonklinik, ortopedi, labb med flera.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Historik. Löwenströmska sjukhuset, "Löwet", har anor tillbaka till mordet på Gustav III. Gamla lasarettet byggdes som en direkt följd av detta. De gamla sjukhusbyggnaderna är idag sålda, men historien lever vidare i det nya sjukhuset som byggdes 1964.

Det ursprungliga sjukhuset kom till stånd tack vare en donation från Jacob Johan Anckarströms familj. Detta som en soningsgåva för broderns mord 1792 på kung Gustav III. Familjen Anckarström bytte namn till Löwenström. Den första lasarettsbyggnaden stod klar 1809.

1964 stod det nya sjukhuset på plats, och 20 år senare invigdes tillbyggnaden hus 02. Från 2012 fram till 2018 sjukhuset genomgått en massiv upprustning av de tekniska installationerna. Upprustningen har berört ventilationssystem, avloppstammar, värmesystem, styr/regler, belysning, el-stigare och brandlarmsystem och sprinkler kommer att installeras. Detta gör att Löwenströmska är rustad för att möta framtidens krav på moderna sjukhusmiljöer.

 

 

 

1809
invigdes sjukhuset
56 000 kvm
förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd