Fortsatt utveckling av fastigheten Löwenströmska sjukhuset

Nyfiken? Vad händer med lokalerna på ditt sjukhus de närmaste åren? Och vad är på gång när det gäller hållbarhet just nu? Här svarar Locums förvaltningsområdeschef för Löwenströmska sjukhuset, Camilla Peterzén på 3 frågor om hur vi tillsammans utvecklar och framtidssäkrar fastigheten för modern vård.

camilla_700x450px_220328.jpg

Bildtext: Camilla Peterzén, förvaltningsområdeschef på Locum för vårdfastigheten Löwenströmska sjukhuset, berättar om utvecklingsplanerna.

Vad händer med fastigheten under 2022?

– Vi fortsätter att planera för en upprustning av byggnaden och lokalerna för den rättspsykiatriska slutenvården vid sjukhuset. Vi har under hösten 2021 genomfört en förstudie tillsammans med verksamheten och ärendet ska upp för beslut i Regionstyrelsen under våren, berättar Camilla Peterzén förvaltningsområdeschef för Löwenströmska sjukhuset på Locum.

– Vi planerar även för att flytta in verksamheten för palliativ vård och ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, in i huvudbyggnaden. De sitter idag i paviljonger på sjukhusområdet.

lowenstromska_700x350px_220323.jpg

Bildtext: Planering för teknisk upprustning av byggnad 02 pågår för fullt.

Hur ser utvecklingsplanerna ut på cirka 5 års sikt?

– De kommande fem åren kommer en stor del av utvecklingen ske kring rättspsykiatrins lokaler i byggnad 02 och den tekniska upprustningen. Där bygger vi bland annat enskilda vårdrum med anslutande våtrum och utökar lokalerna för olika typer av verksamheter och aktiviteter. Utöver detta kommer vi att se över utemiljön och ta fram förslag på hur vi kan förbättra tillgängligheten till den vackra miljön runt sjukhusområdet, fortsätter Camilla.

Vilka är de viktigaste hållbarhetsinsatserna just nu?

– Området runt Löwenströmska sjukhuset har stora ekologiska värden och har en variation av biotoper, enkelt beskrivet en viss typ av naturslag. Det är viktigt att vi jobbar med en naturvårdsinriktad skötsel av området så att de ekologiska värdena bibehålls, avslutar Camilla.