Flygfoto över Rosenlunds sjukhus beigea byggnad.
Flygfoto över Rosenlunds sjukhus beigea byggnad.

Rosenlunds sjukhus

Rosenlunds sjukhus ligger på Södermalm i Stockholm nära Södersjukhuset. De äldsta delarna av sjukhuset byggdes i slutet av 1800-talet och den stora byggnaden på Rosenlunds sjukhus invigdes 1973.

Locum förvaltar idag den 57 000 kvadratmeter stora byggnaden på Rosenlunds sjukhus.

Sjukhuset erbjuder vård inom närakut, folktandvård, barnmorskemottagning och psykiatrivård liksom hörselmottagning för såväl vuxna som barn. 

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverka den dagliga driften på sjukhuset

Historik. Rosenlunds sjukhus byggdes i slutet av 1800-talet och här låg också Södra fattighuset som med tiden blev Rosenlunds ålderdomshem. Totalt fanns här i början av 1900-talet drygt 1 100 platser för äldre. Närakuten som öppnade i april 2018, avlastar akutmottagningen som finns på det närbelägna Södersjukhuset.

 

 

 

1800-talet

byggdes sjukhuset

57 000 kvm

förvaltas av Locum

Ring 112

vid livshotande tillstånd