Parkeringsinformation

Här finns samlad information om parkeringen vid Rosenlunds sjukhus.

Apcoa Parking är upphandlad entreprenör för parkeringsövervakning. Du når deras kundtjänst på telefon 08-556 306 70. Tonval 2 tar dig direkt till personal som specifikt arbetar med Locums parkeringsplatser. Det går också bra att maila locum@apcoa.se. Apcoas kundtjänst besvarar frågor som rör de olika betalningssätten, hur man ansluter betalkort och liknande. 

Via tjänsten Parkster betalar du enkelt din parkering med app, SMS, webbportal eller talsvar. Här ser du hur du betalar din parkering.

Locums parkeringsstrategi

I Locums förvaltningsuppdrag ingår ansvar för parkeringsfrågorna. Därför finns en gemensam parkeringsstrategi, även om de fastigheter vi förvaltar delvis har olika förutsättningar vad gäller läge och tillgängliga ytor. Syftet med parkeringsstrategin är att stödja utvecklingen av trafik- och parkeringssituationen vid sjukhusen, utvecklingen av en attraktiv miljö samt underlätta planeringen. Strategin ska stimulera ett ökat resande med kollektivtrafik och cykel enligt landstingets miljömål.