Vårdgivare

Hyresgästerna på Rosenlund domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Vården på sjukhuset är finansierat av Region Stockholm, alternativt upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Vårdgivare på Rosenlunds sjukhus

Adhd-center erbjuder kurser, grupper och föreläsningar om adhd. Vi vänder oss till familjer med barn med adhd upp till och med 17 år, och till dig som är ung vuxen med adhd mellan 18-25 år. Alla våra insatser sker i grupp. Vi erbjuder ingen individuell kontakt och har inga läkare på Adhd-center.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Mottagningen tar emot patienter för fördjupad psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av depressionsjukdomar och bipolära syndrom.
 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Du som har mycket nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet kan använda särskilda hjälpmedel för att ringa. De kan också användas av dig som har svårt att tala eller förstå talat språk. Hjälpmedlen kallas för alternativ telefoni.

För mer information, besök 1177.

Vi ger stöd och handledning samt erbjuder kurser till vårdnadshavare som har förskolebarn med autism. Vi tar emot barn från hela Region Stockholm.

Vanligtvis skickar en läkare remiss till oss. Du som är vårdnadshavare kan ansöka själv om barnet genomgått en utredning och fått en autismdiagnos. Fyll i ansökningsblanketten och skicka den per post till oss, tillsammans med en kopia av barnets utredning. Vi tar emot ansökan till och med det år barnet fyller fyra. Kontakten med oss pågår som längst tills barnet börjar första klass.

Ansökningsblankett och mer information om oss hittar du på vår webb

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.

BUP Traumaenhet erbjuder behandling för barn och unga med allvarliga traumatiska symtom som till exempel kan bero på våld, övergrepp eller att de har upplevt en katastrof. Mottagningen arbetar huvudsakligen med patienter som remitterats från de lokala BUP-mottagningarna för att de har behov av specialiserad behandling.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vi är ett team med sex barnmorskor och specialistläkare inom obstetrik och gynekologi som har lång erfarenhet inom mödravård och förlossning.
 
Våra skickliga samtalsbarnmorskor stöttar vid förlossningsrädsla och kan erbjuda individuella samtal kring förlossningsrädsla.
 
Vi har vårdavtal med Region Stockholm och följer de riktlinjer och basprogram som finns uppsatta. Oavsett var i länet du bor är du välkommen till oss!

 

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

På Evidia Rosenlund (tidigare Aleris Röntgen) i Stockholm utför vi datortomografi, magnetkameraundersökningar, konventionell röntgen (till exempel skelett- och lungröntgen) och ultraljud. Vår ambition är att alltid erbjuda en hög servicenivå med korta väntetider och ge snabba svar.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Mottagningen är specialiserad på kvinnor med alkoholproblem, med särskilt fokus på:

 • Kvinnor med alkoholproblem.
 • Kvinnor som har upplevt trauma och har/misstänker att de har post traumatiskt stressyndrom i kombination med alkoholproblem.
 • Kvinnor som har kontakt med mottagningar för In vitro fertilisering (IVF) behandling och har ett riskbruk/alkoholberoende.
 • Behandlingen på EWA mottagningen utgår från ett helhetsperspektiv i vilket den enskilda kvinnan, hennes familj, livssituation och vilja att komma till rätta med sin alkoholproblem står i fokus.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vi välkomnar barn, ungdomar och vuxna och kan hjälpa dig med allt som rör tänder och munhälsa, från en vanlig undersökning till mer avancerad tandvård. Hos oss kan du få både förebyggande och akut tandvård.

Vi erbjuder bland annat tandblekning, kirurgi och implantatbehandling samt hjälp till dig som är tandvårdsrädd.

Orolig för kostnaderna? Hos oss kan du även få Frisktandvård, tandvård till ett fast pris.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vi bedriver specialistvårdsverksamhet inom gynekologi/abort, öron-, näs- och halssjukdomar, samt en barnmorskemottagning, på uppdrag av Region Stockholm.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Habiliteringscenter Stockholm vuxna vi ger råd, stöd och behandling till dig som är vuxen och har en varaktig funktionsnedsättning, och dina anhöriga. Vi vänder oss till dig som bor i Enskede, Årsta, Vantör, Hägersten, Liljeholmen, Skärholmen, Älvsjö och Södermalm.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Habiliteringens kurs- och kunskapscenter erbjuder grupper, kurser och föreläsningar. Vi vänder oss till barn och vuxna med autism och deras anhöriga. Vi vänder oss också till ungdomar och vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning (IF).

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vi erbjuder utvidgad hörselrehabilitering för vuxna med utredd hörselnedsättning och/eller tinnitus.

Utvidgad hörselrehabilitering erbjuds när behovet av hörselrehabilitering är omfattande och ofta kräver insatser från flera vårdgivare och under längre tid.

För nya patienter krävs remiss.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Enheten erbjuder utvidgad hörselrehabilitering för vuxna med utredd hörselnedsättning och/eller tinnitus.

Utvidgad hörselrehabilitering erbjuds när behovet av hörselrehabilitering är omfattande och ofta kräver insatser från flera vårdgivare och under längre tid.

För nya patienter krävs remiss.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Akut psykiatrisk specialistvård för dig över 18 år

Vi erbjuder: Bedömning, utredning och rådgivning. Vi tar emot inbokade besök, vid behov hänvisar vi till rätt vårdinstans, t ex vårdcentral. Är du i behov av recept eller läkarintyg, ska du vända dig till din vårdcentral, du som redan har en pågående kontakt med psykiatrin, skall vända dig dit.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Vår logopedmottagning hjälper dig som har problem med:

 • Rösten
 • Talet eller språket
 • Att svälja
 • Att läsa och skriva
 • Stamning

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Motorik- och träningscenter ger insatser kring motorik och fysisk aktivitet till dig som har en rörelsenedsättning. Vi vänder oss till dig som har en funktionsnedsättning som främst påverkar din motorik, till exempel cerebral pares, flerfunktionsnedsättning eller en neuromuskulär sjukdom. Vi arbetar också som ett kompletterande stöd till habiliteringscenter.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

På mottagningen utreder och behandlar vi personer med njurmedicinska sjukdomar och/eller högt blodtryck. Vi ger information om egenvård, behandlingsalternativ, med inriktning att förebygga och motverka försämring av njurfunktionen. Mottagningen ger förberedande vård inför eventuell njurtransplantation och/eller dialysbehandling. Vi utreder även personer som vill donera/ge bort en njure.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Välkommen till vår specialistmottagning inom gynekologi på Södermalm. Här arbetar ett flertal specialistkompetenta gynekologer med lång erfarenhet. Vi utreder och behandlar alla typer av gynekologiska besvär samt opererar urininkontinens, framfall och cellförändringar.

Vi har korta väntetider för abort och erbjuder akuta tider dagligen som bokas via vår akuttelefon 0735-304269, öppen mellan kl 8-9. Se gärna vår hemsida för utförlig information och eventuella akuta ändringar.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Praktikertjänst Rehab Rosenlund är en Specialist Fysioterapi Mottagning, beläget på Södermalm. Vi arbetar inom vårdavtalet specialiserad fysioterapi på uppdrag av Region Stockholm. Vi har lång erfarenhet och hög kompetens

Våra specialistområden är:

 • Andning/Lungmedicin
 • Mental Hälsa -
 • OMT
 • Onkologi
 • Pediatrik 

Vi erbjuder behandling såväl individuellt som i grupp. Vi kan även erbjuda rehabilitering i varmvattenbassäng.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Psykosmottagningen Södermalm tar emot patienter från 18 år och uppåt, främst boende på Södermalm, i Enskede-Årsta, Skarpnäck och Östberga. Vi har även ett team som specialiserat sig för att ta hand om dig som första gången insjuknat i psykos och är bosatt inom Psykiatri Södras område.

Hos arbetar följande yrkesgrupper: Läkare, psykolog, case manager, arbetsterapeut, sjuksköterska, skötare, sjukgymnast, kurator, sekreterare och familjeterapeut.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Rehabilitering av opiatberoende med Metadon- eller Suboxoneunderhållsbehandling inom Beroendecentrum Stockholm. Ansökan sker genom vår Utredningsenhet, tel: 08-123 471 03.

Vi använder sammanhållen journalföring och deltar i nationella kvalitetsregister. Mer information om detta kan du få vid ditt besök.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.

Verksamheten vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam drivs från och med den 1 januari 2020 av Beroendecentrum Stockholm.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Beroendecentrums hemsida eller 1177.

Rosenlunds Mödravårdsteam, Katarinahuset Rosenlunds sjukhus är en specialistmödravård inom Beroendecentrum Stockholm.

Vi vänder oss till gravida kvinnor och blivande partner med riskbruk, missbruk och/eller beroendeproblematik samt till gravida kvinnor med substitutionsbehandling.

Vi erbjuder:

 • Mödravård, graviditetskontroller och förlossningsförberedelser
 • Rådgivning om alkohol och drogers effekter på fostret
 • Samtal om föräldraskap
 • Krissamtal
 • Vid behov abortrådgivning

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

På Rosenlunds vårdcentral hjälper vi dig med medicinska utredningar- och behandlingar, rehabilitering, förebyggande vård och psykisk ohälsa.

Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, distriktssköterskor, diabetessköterskor, astma/KOL-sköterskor, AT-läkare, legitimerade läkare, ST-läkare och specialistläkare i allmänmedicin.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Syftet med Rörelsestudion är att kunna erbjuda och stimulera till fysisk aktivitet,
rörelse och kroppsmedvetenhet i form av sammanhållna träningsperioder.
Målgruppen är personer med stora rörelsehinder i kombination med stora
kognitiva svårigheter.  Rörelsestudion har ett nära samarbete med varje persons lokala habiliteringscenter.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb.

Hos oss på Södermalm Rehab Södra träffar du erfaren och kompentent personal. Vi går igenom dina problem och tar tillsammans fram en plan för din rehabilitering. Målet är att du ska komma tillbaka till en fungerande vardag och ett så aktivt liv som möjligt. Vi träffas på mottagningen eller i hemmet.

Du kan få hjälp av arbetsterapeut, dietist, sjukgymnast eller kiropraktor. Vi har också en handmottagning med arbetsterapeut och sjukgymnast.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök 1177.

Klinisk laboratoriemedicin. 

Här utför vi

 • Blodprovtagning
 • Strep A provtagning
 • IGRA-test

För glukosbelastning krävs tidsbokning.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Mottagningen tar emot patienter för psykiatrisk bedömning, utredning och behandling av ångestsjukdomar, inklusive behandling av posttraumatisk stressyndrom. Vår verksamhet ligger i Rosenlunds sjukvårdsområde.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.

Öron-näsa-halsmottagningen vid Södermalms Läkarhus utreder och behandlar medicinskt och kirurgiskt de vanligaste öron-, näs- och halssjukdomarna hos barn och vuxna. Vi har korta väntetider.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök vår webb eller 1177.