Vårdgivare

Hyresgästerna på Rosenlund domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Rosenlund är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Region Stockholm som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Samtliga vårdgivare på Rosenlunds sjukhus

Läs mer på hemsidan.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på hemsidan.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på hemsidan.

Läs mer på hemsidan.

Läs mer på hemsidan.

Läs mer på hemsidan.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på hemsidan.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Verksamheten vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam drivs från och med den 1 januari 2020 av Beroendecentrum Stockholm. Läs mer på Beroendecentrums hemsida.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.

Läs mer på Vårdguiden.