Vårdgivare

Hyresgästerna på Rosenlund domineras av vården och vårdanknutna tjänster. Mycket av vården på Rosenlund är landstingsfinansierad. Det betyder att antingen är det Region Stockholm som själv står för vården, eller att den är upphandlad i konkurrens bland de privata alternativen. Det finns även vårdanknutna verksamheter här som är helt privata, och finansierar sig själva. För kontakt med vården ring 1177 eller kontakta respektive vårdgivare nedan.

Vårdgivare på Rosenlunds sjukhus

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För mer information, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För mer information, besök webben.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För mer information, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden

På mottagningen utreder och behandlar vi personer med njurmedicinska sjukdomar och/eller högt blodtryck. Vi ger information om egenvård, behandlingsalternativ, med inriktning att förebygga och motverka försämring av njurfunktionen. Mottagningen ger förberedande vård inför eventuell njurtransplantation och/eller dialysbehandling. Vi utreder även personer som vill donera/ge bort en njure.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

Verksamheten vid Rosenlunds barnhälsovårdsteam drivs från och med den 1 januari 2020 av Beroendecentrum Stockholm.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Beroendecentrums hemsida eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök webben eller Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.

För information om öppettider och kontaktuppgifter, besök Vårdguiden.