Tegelbyggnad på Serafen
Tegelbyggnad på Serafen

Serafen

Serafen ligger centralt i Stockholm på Kungsholmen och inrymmer idag en vårdcentral, en kvartersakut, barnavårdscentral, barnmorskemottagning och kiropraktiker.

Locum förvaltar den 10 000 kvadratmeter stora bygganden på Serafen. Även Norra Stockholm psykiatri har verksamhet på sjukhuset. 

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Under Händer i huset håller du dig uppdaterad kring aktuell bygg- och störningsinformation på sjukhusområdet och hur detta påverkar den dagliga driften på sjukhuset.

Historik. 1752 öppnades Stockholms första sjukhus för vanligt folk. Bakom det ståtliga namnet Kungliga Serafimerordenslasarettet dolde sig åtta sjukhussängar avsedda för fattiga sjuka stockholmare.

Initiativet till Serafimerlasarettet togs när staden köpte det Hoornska huset på Kungsholmen.

Sjukhuset skulle fungera både som vård- och undervisningsanstalt. Från början var det tänkt endast för stockholmare men med tiden strömmade kollekt och insamlingar från landsbygden in, vilket gjorde det möjligt för lasarettet att öka sina vårdplatser för övriga patienter. I början på 1830-talet byggdes lasarettet till och kunde då rymma 300 sjuka.

Serafimerlasarettet var under en tid landets bästa sjukhus, det intog en ledande ställning i fråga om sjukvård, klinisk forskning och medicinsk undervisning. Men i mitten av 1950-talet började Serafimerlasarettets ställning på allvar ifrågasättas. I takt med att nya modernare sjukhus byggdes, halkade Serafen efter. De var inte heller själva om att vara forsknings- och undervisningssjukhus. Den 18 januari 1980 lämnade de sista patienterna och studenterna sjukhuset.

1983 återuppstod Serafen som vårdinrättning då en kvartersakut öppnades.

10 000 kvm

Bruttoyta

1752

Invigdes sjukhuset

Ring 1177

För kontakt med vården, eller se Vårdgivare.