Tegelbyggnad på Serafen.
Tegelbyggnad på Serafen.

Serafen

Serafen ligger centralt i Stockholm på Kungsholmen och är Locums äldsta vårdfastighet som fyller 270 år i år.

Locum förvaltar idag den 10 000 kvadratmeter stora bygganden på Serafen. 

Vårdfastigheten erbjuder kvartersakut, barnavårdscentral, barnmorskemottagning, kiropraktor och psykiatrisk mottagning.

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör vårdfastigheten. Här finns aktuella byggprojekt och störningar i fastigheten som kan påverkar den dagliga driften.

Vissa sjukhus och fastigheter använder Locums tjänster inom lokalvård, telefoni och vaktmästeri. Läs mer om tjänsterna här.

Allmän yta entré Sollentuna sjukhus

Lediga lokaler

Söker du en lokal för vård, kontor, utbildning eller butik? Just nu finns det lediga lokaler att hyra på detta sjukhus.

Se alla lediga lokaler


Historik. 
1752 öppnades Stockholms första sjukhus för vanligt folk. Bakom det ståtliga namnet Kungliga Serafimerordenslasarettet dolde sig åtta sjukhussängar avsedda för fattiga sjuka stockholmare. Initiativet till Serafimerlasarettet togs när staden köpte det Hoornska huset på Kungsholmen.

Sjukhuset skulle fungera både som vård- och undervisningsanstalt. Från början var det tänkt endast för stockholmare men med tiden strömmade kollekt och insamlingar från landsbygden in, vilket gjorde det möjligt för lasarettet att öka sina vårdplatser för övriga patienter. I början på 1830-talet byggdes lasarettet till och kunde då rymma 300 sjuka.

Serafimerlasarettet var under en tid landets bästa sjukhus, det intog en ledande ställning i fråga om sjukvård, klinisk forskning och medicinsk undervisning. Men i mitten av 1950-talet började Serafimerlasarettets ställning på allvar ifrågasättas. I takt med att nya modernare sjukhus byggdes, halkade Serafen efter. De var inte heller själva om att vara forsknings- och undervisningssjukhus. Den 18 januari 1980 lämnade de sista patienterna och studenterna sjukhuset. 1983 återuppstod Serafen som vårdinrättning då en kvartersakut öppnades.

 

 

1752

invigdes sjukhuset

10 000 kvm

förvaltas av Locum.

Ring 112

För kontakt med vården på sjukhuset, eller se Vårdgivare.