Solna sjukhusområde

Inom Solna sjukhusområde ligger delar av Karolinska Universitetssjukhuset och här finns idag flertalet andra hyresgäster, många med inriktning på vård och forskning.

Locum förvaltar idag cirka 290 000 kvadratmeter på sjukhusområdet. På sjukhusområdet pågår ständigt underhållsarbeten och hyresgästanpassningar och vi arbetar i nära samarbete med vården.

Sjukhusområdet erbjuder vård från flera olika vårdgivare, varav Karolinska Universitetssjukhuset är den största hyresgästen. 

Sjukhusområdet utvecklas och på sikt kommer området omvandlas från ett renodlat sjukhusområde till en blandad stadsbebyggelse - Norra Hagastaden - med både bostäder och kommersiella lokaler som integreras i den nya stadsdelen kallad Hagastaden. Målsättningen är att skapa en sammanlänkande stadsdel mellan Solna och Stockholm, med en blandning av bostäder, vård och verksamheter. Här skapas ett Life science-kluster i världsklass!

Händer i huset, rubriken till vänster, är platsen där du hittar information som rör sjukhusområdet. Här finns aktuella byggprojekt och störningar på sjukhusområdet som kan påverka den dagliga driften.

 

 

Allmän yta entré Sollentuna sjukhus

Lediga lokaler

Söker du en lokal för vård, kontor, utbildning eller butik? Just nu finns det lediga lokaler att hyra på detta sjukhus.

Se alla lediga lokaler

 

 

 

1940
invigdes sjukhuset
290 000 kvm
förvaltas av Locum
Ring 112
vid livshotande tillstånd