locum.se

Brandlarm och brandskylt i korridor.
Brandlarm och brandskylt i korridor.

Brandsäkerhet för hyresgäster

Här har vi samlat information om brandsäkerhet och brandskydd i de fastigheter som Locum förvaltar och information om vilket ansvar som ligger på oss som hyresvärd och er som hyresgäst. Tillsammans kan vi bidra till att upprätthålla ett gott brandskydd i våra livsviktiga byggnader.

Om brandsäkerhet och brandskydd i våra fastigheter

Locum ska förse vården med ändamålsenliga lokaler och på ett långsiktigt hållbart sätt tillse att fastigheter, byggnader och lokaler uppnår och bibehåller ett fullgott brandskydd. Brandskyddet ska säkerställa personsäkerheten för patienter, besökare och personal på sjukhusen och minska riskerna för brand- och brandgasspridning. 

Delat ansvar för brandsäkerheten i våra fastigheter

Locum ansvarar för brandtekniska system och byggnadernas övergripande brandsäkerhet i de fastigheter som förvaltas. Hyresgästen ska uppfylla de krav som ställs på deras verksamhet avseende brandskydd och utrymning, exempelvis att hantera brandfarliga varor i verksamheten enligt gällande lagar och regler och ha utrymningsrutiner. Dessutom ska hyresgästen utföra systematiskt brandskyddsarbete inom de lokaler som hyrs för att bibehålla ett bra brandskydd.

Ansvaret för brandskyddet är därmed delat mellan hyresvärd och hyresgäst enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Locum tecknar även en förtydligande gränsdragningslista och har en bilaga som beskriver ansvarsfördelningen i brandsäkerhetsfrågor mellan oss som hyresvärd och er som hyresgäst.