Andra utvecklings- och innovationsprojekt

Här fyller vi löpande på med information om olika utvecklings- och innovationsprojekt som Locum deltar i. Ofta i samarbete med Region Stockholm eller andra aktörer inom fastighetsbranschen.

Förstudie om drönartransporter

Kan drönare vara en lösning för att uppnå snabba, stabila och täta transporter mellan regionens sjukhus i framtiden? I en förstudie om framtidens drönartransporter har Region Stockholm analyserat förutsättningarna för att använda drönare mellan regionens akutsjukhus och vilken nytta det skulle innebära. Här kan du ta del av hela förstudien (länk till Region Stockholms webb).