Styrd belysning minskar energianvändningen på sjukhuset

Sedan 2018 pågår ett belysningsprojekt i allmänna utrymmen som korridorer, trapphus och hisshallar på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Här sätts ny belysningsstyrning in och belysning och armaturer byts ut till mer energieffektiv LED-belysning.

Belysning_5_750px.jpg

Bildtext. Ny närvarostyrd LED-belysning i hisshallarna på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge bidrar till minskad energianvändning.

Tusentals armaturer har bytts ut till mer energieffektiv LED-belysning i sjukhusets allmänna ytor. Just nu pågår arbetet i byggnad C1 och C2 och sedan är det endast de allmänna ytorna i R2 och F1 kvar.

– Med den nya belysningen och belysningsstyrningen kommer belysningen i dessa ytor dra mindre än hälften så mycket el mot tidigare, säger Urban Jönsson, projektledare på Locum.

Minskad energianvändning med styrning av belysning

Som namnet anger styr belysningsstyrningen belysningen efter önskemål. I de allmänna ytorna på sjukhuset strävar man efter att med automatik släcka ytor som inte behöver belysning för att minska elförbrukningen. För att uppnå det har Locum satt in en ny belysningsstyrning vilket innebär att belysningen i dessa ytor är styrda via närvarosensorer och dagsljus. På sex våningsplan i åtta hus har man satt upp femtio små datorer (PLC) som styr de cirka två tusen rörelsesensorerna som är placerade i taken på sjukhuset.

– När man går ut i ett trapphus så tänds belysningen på det våningsplanet och på planet över och under för att man ska känna sig trygg. Tidigare har belysningen tänts på alla våningsplan men det är onödig elförbrukning, fortsätter Urban.

Belysningen i hisshallarna är också inställda på att känna av när någon rör sig i hallen eller närmar sig från en korridor. Utan rörelse så dimrar armaturerna ner innan de så småningom slocknar helt. Om belysningen är släckt och besökare eller personal går ut från en avdelning så tänds lamporna strax innan man går ut i hallen. Trygghet och orienterbarhet är en viktig del i styrningen av belysningen.

Förutom att energianvändningen minskar så förenklas även driften av belysningen.

Vi har sett till att armaturer, givare och närvarosensorer inte är fabrikatstyrda. Det innebär att om något går sönder så är vi inte beroende av att använda exakt samma fabrikat. Det gör att driften av armaturerna förenklas och blir mer hållbar över tid, säger Urban.

Belysning_12_750px.jpg

Bildtext. Dagsljuset i korridorerna på sjukhuset styr när belysningen i taket ska tändas. 

Dagsljus styr belysningen

Även dagsljuset styr belysningen på sjukhuset. I korridorer med fönster styr dagsljussensorer och närvarosensorer så att belysningen tänds när det börjar skymma.

Det pågår också ett arbete med att byta ut sjukhusets trettiosju taklanterniner som inte längre klarar dagens klimatkrav. Taklanterninerna isoleras och ljusgårdarna förses med ny tid- och dagsljusstyrd belysning. Tillsammans bidrar dessa med minskad energianvändning, ett behagligare inomhusklimat och ett förbättrat ljusinsläpp för besökare och personal som rör sig i byggnaden.

– När vi har bytt ut alla taklanterniner har vi minskat energianvändningen med cirka 400 MWh. På grund av förbättrat klimatskal. Det motsvarar energianvändningen för cirka 20 normalstora villor under ett år eller cirka en procent av Huddinge sjukhusområdes totala fjärrvärmeanvändning under ett år, säger Toni Cvetkovic, energicontroller på Locum.

Taklanternin_750px.jpg

Bildtext. Sjukhusets taklanterniner renoveras och får ny dagsljusstyrd belysning. 

Verksamhetens tider styr belysningen

Det stora antalet belysningsarmaturer finns inne på avdelningarna men här styr verksamhetens arbetstider när belysningen ska vara på eller av. Vid renovering eller ombyggnation av avdelningar och mottagningar byter Locum successivt ut armaturerna till närvarostyrd LED-belysning om verksamheten godkänner det.

– Ett relativt enkelt sätt att gemensamt minska energiförbrukningen är när verksamheten rapporterar sina lokala verksamhetstider och när dessa förändras till oss. Om verksamheten exempelvis stänger, ändrar tider på sommaren eller flyttar från sina lokaler så kan vi optimera värme och ventilation så att de anpassas efter verksamhetens behov. På så sätt eldar vi inte för kråkorna och på köpet blir inomhusklimatet för personal och patienter bättre, avslutar Toni.

Spara energi genom att rapportera verksamhetstider

Här kan du ladda ner mallen för att rapportera verksamhetstider >>

Till kampanjsidan Energismart på jobbet >>

Publicerad: 6 december 2022