Kemikaliesystemet KLARA

Sök produkten du vill använda. Gå in på blå infoknapp på produkten, för att se om ämnet finns på SLL:s avvecklingslista. Om produkten ej finns i databasen, skicka datablad till petra.karlsson@sll.se som är Locums administratör för KLARA.

 

Skaffa användarkonto för att börja inventera, rapportera och spara dina inköpta produkter i hylla, skåp, rum, våning, byggnad på fastigheten där du arbetar, i en entreprenad för Locum. Här kan du också fråga om användaruppgifter som du glömt.